Sentimentti-tietotyökalu

Sentimentti-tietotyökalu tarjoaa turvallisuusviranomaisille kattavan ja monialaisen menetelmän ihmisten turvallisuuden tunteen analysointiin, ennakointiin sekä seurantaan.

Sentimentti koostuu säännöllisestä väestötiedontuotannosta ja monimenetelmällisestä analyysista:

  • Sentimentin pohja-aineisto (n=5011) kerättiin 1.–12.4.2021 Norstat Oy:n verkkopaneelista. Aineiston analyysistä ja mallinnuksesta vastasi Insight360 Oy (nyk. Taloustutkimus).
  • Vuoden 2022 aikana toteutettiin kolme aineistoa täydentävää otantaa Taloustutkimuksen verkkopaneelissa. Ensimmäinen otanta toteutettiin maaliskuussa (n=870), toinen toukokuussa (n=884) ja kolmas lokakuussa (n=850).
  • Viides ja uusin väestöotanta kerättiin 29.9.-11.10.2023 Taloustutkimuksen verkkopaneelissa (n=3179).

Sentimentti-tietotyökalu tarjoaa tilastollisten menetelmien kautta mahdollisuuden eri tietoaineistojen yhdistämiseen ja paikkatietokiinnitykseen. 

Sentimentin käyttöliittymää kehitetään jatkuvasti, jotta turvallisuusviranomaiset pystyvät tarkastelemaan eri tietolähteitä maantieteellisessä asetelmassa, sekä analysoimaan kattavaa väestömateriaalia keskiarvoja syvemmälle tasolla.

Taustaa Sentimentti-tietotyökalusta

Sisäministeriön ja hallinnonalan yhteisen strategian tavoite on Suomessa asuvien väestöryhmien korkea turvallisuuden tunne. Tavoite pyritään saavuttamaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa mahdollisimman vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelulla ja toteuttamisella. Sentimentti kehitettiin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa auttamaan asetetun päämäärän saavuttamista. 

Lisätietoja

Sini Erholtz, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strategia- ja kehittämisyksikkö Puhelin:0295488439   Sähköpostiosoite: