Siviilikriisinhallinta

Siviilikriisinhallinta pyrkii vakauttamaan maailman konfliktialueita ei-sotilaallisin keinoin. Sisäministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja koordinoinnista. Suomesta siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuu vuosittain 150 asiantuntijaa.