Siviilikriisinhallinta

Siviilikriisinhallinta pyrkii vakauttamaan maailman konfliktialueita ei-sotilaallisin keinoin, esimerkiksi kouluttamalla tai neuvomalla konfliktimaiden viranomaisia tai tarkkailemalla rauhansopimusten toimeenpanoa. Sisäministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja koordinoinnista. Suomesta siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuu vuosittain noin 120 asiantuntijaa.

 • Suomen tavoitteet »

  Suomella on jatkuvasti noin 120 asiantuntijaa siviilikriisinhallintatehtävissä ulkomailla.

 • Suomalaiset operaatioissa »

  Operaatioissa toimivista suomalaisista asiantuntijoista valtaosa on sisäministeriön hallinnonalalta.

 • Näin haet »

  Kriisinhallintakeskus vastaa siviilikriisinhallinta-asiantuntijoiden koulutuksesta ja rekrytoinnista.

 • Toimijat ja vastuut »

  Sisäministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja koordinoinnista.

 • Lainsäädäntö »

  Siviilikriisinhallintaa koskevat keskeiset lait ja asetukset