Siviilikriisinhallinnan toimijat ja vastuut

Suomessa sisäministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja koordinoinnista. Suomen näkyvyyden ja osallistumisen vahvistamisen kannalta riittävän asiantuntijareservin rakentaminen ja rekrytointi ovat keskeisimpiä kotimaan valmiuksien tehtäviä.

Ulkoministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan poliittisesta ohjauksesta ja päättää, mihin operaatioihin suomalaiset asiantuntijat osallistuvat ja kuhunkin operaatioon lähetettävästä asiantuntijamäärästä.

Sisäministeriön yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus vastaa kaikista kansallisiin valmiuksiin liittyvistä operatiivisista tehtävistä. Kriisinhallintakeskuksen päätehtäviä ovat:

  • asiantuntijoiden koulutus kansainvälisiin siviilikriisinhallinta- ja rauhanrakentamistehtäviin
  • asiantuntijoiden rekrytointi
  • henkilöstöhallinto operaatioiden aikana
  • logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen
  • alaan liittyvä tutkimustoiminta.

Sisäministeriö koordinoi siviilikriisinhallinnan valmiuksien yhteensovittamiseen liittyviä asioita Suomessa eri hallinnonalojen välillä. Läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Kriisinhallintakeskus, poliisi ja Rajavartiolaitos sisäministeriön hallinnonalalla sekä ulkoministeriö, oikeusministeriö, puolustusministeriö ja kansalaisjärjestöt.