Sisäministeriö johtaa laajamittaiseen maahantuloon varautumista

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto johtaa ja yhteensovittaa laajamittaiseen maahantuloon varautumista ja tilanteen mukaista toimintaa.

Laajamittaisessa maahantulossa on kyse tilanteesta, jossa sekä vanhat että uudet turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset lisämajoituspaikkoineen ovat täyttymässä, maahantulijoita saapuu jatkuvasti ja tulijoiden määrä on suurempi kuin maasta poistuvien.

Laajamittaisen maahantulon tilanne voi syntyä vaiheittain tai äkillisesti, esimerkiksi toisesta valtiosta Suomeen tapahtuvan joukkopaon vuoksi.

Syksyllä 2015 maahantulijoiden määrä kasvoi nopeasti laajamittaisen maahantulon kriteerit täyttäväksi häiriötilanteeksi maailmalla vallitsevan pakolaiskriisin seurauksena. Maahantulijoiden rekisteröintiä varten perustettiin järjestelykeskus Tornioon, minkä jälkeen maahantulijat ohjattiin eri puolelle Suomea turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin.

Viranomaiset ja järjestöt toimivat yhdessä

Sisäministeriö ohjaa Maahanmuuttovirastoa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia laajamittaiseen maahantuloon varautumisessa ja varautumissuunnitelmien käyttöönotossa.

Maahanmuuttoviraston ohjauksessa toimiva turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä huolehtii turvapaikanhakijoiden vastaanotosta normaalioloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Maahanmuuttovirasto käsittelee ja tekee päätöksen laajamittaisen maahantulon yhteydessä maahan saapuneiden henkilöiden oleskeluoikeudesta.

Muita keskeisiä kansallisia viranomaisia ovat Rajavartiolaitos ja poliisi, jotka rekisteröivät maahantulijat. Suomen Punainen Risti, kunnat sekä yksityiset ja eri järjestötoimijat vastaavat vastaanottokeskusten ylläpidosta.

Lisätietoja

Mari Helenius, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 0295488214