Rahapelijärjestelmän uudistaminen

Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen rahapelijärjestelmän uudistamiseksi. Hankkeessa valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti rahapelaamista koskevan lisenssijärjestelmän käyttöönottoa.

Hallitusohjelman mukaan lisenssijärjestelmään kuuluisivat lähtökohtaisesti verkossa pelattavat kasino- ja vedonlyöntipelit. Valtion omistamalla Veikkaus Oy:llä on nykyisin yksinoikeus tarjota rahapelejä Suomessa.

Uudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaan ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja ja parantaa rahapelijärjestelmän kanavointiastetta. Kanavointiaste kuvaa sitä rahapelaamisen osuutta, joka kohdistuu kansallisella lainsäädännöllä säänneltyyn ja kansallisen viranomaisen valvomaan rahapelitarjontaan.

Tavoitteena tehokas valvonta

Hankkeessa laaditaan tarvittavat säädösehdotukset rahapelijärjestelmän uudistamisesta, kuten lisenssijärjestelmään sisältyvistä rahapeleistä, lisenssimaksuista ja verotuksesta, rahapelien toimeenpanosta ja markkinoinnista, rahapelaamisen hallinnan välineistä ja muusta rahapelihaittojen torjunnasta sekä rahapelitoiminnan valvonnasta. Veikkaus Oy:lle jäävä yksinoikeustoiminta ja kilpailluilla markkinoilla oleva toiminta eriytettäisiin hallitusohjelman mukaisesti eri yhtiöihin konsernin sisällä.

Hankkeessa selvitetään hallitusohjelman mukaisesti myös pelikoneiden siirtämistä valvottuihin tiloihin.

Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti, että rahapelialan valvontaa tehostetaan, kun lisenssijärjestelmään siirrytään. Hallitusohjelman mukaan lisenssimallin käyttöönoton tulee perustua huolelliseen selvitystyöhön uudistuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista ja erityisesti sen vaikutuksista rahapelihaittojen esiintyvyyteen.

Eteneminen

Hankkeen toimikausi alkoi 24.10.2023. Hankkeen toimikausi päättyy 31.12.2025. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevätistuntokaudelle 2025.

Hallitusohjelman mukaan Suomen rahapelijärjestelmää uudistetaan avaten sitä lisenssimallilla kilpailulle viimeistään 1.1.2026.

Hankkeessa järjestettiin laaja kuulemistilaisuus sidosryhmille 28.11.2023.