Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Sisäministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -toiminnan (TKI-toiminta) kautta tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Ministeriön TKI-toiminta huomioi ministeriön perustehtävät lainsäädäntötyöstä tulosohjaukseen ja kansainvälisiin sekä EU-asioihin. Lisäksi tuetaan digitalisaation edistämistä. 

Ministeriössä tutkimusasioiden kokonaiskoordinaatio on hallinto- ja kehittämisosastolla, sen strateginen ohjaus ja kehittäminen -ryhmällä. Sisäministeriössä osastojen ja yksiköiden TKI-työryhmä koordinoi ja valmistelee sisäministeriön TKI-asioita. 

Kansallinen yhteistyö on laajaa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa vuosittain päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman, joka on valmisteltu eri ministeriöiden yhteistyönä. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille. 

Sisäministeriön vastuuhankkeista lisätietoja voi tarkistaa www.tietokayttoon.fi .

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Sen tehtävänä on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Rahoitettavia tutkimushankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä tieteellistä laatua. Tutkimusohjelmien pääteemat valitsee vuosittain valtioneuvosto. Sisäministeriön tavoitteena on pystyä seuraamaan ja osallistumaan myös strategisen tutkimuksen ajankohtaisiin hankkeisiin.

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Sisäministeriö on aktiivisesti mukana EU:n 8. tutkimuksen puiteohjelman Horisontti 2020 Turvalliset yhteiskunnat ohjelmakomiteatyössä. Aihealueista keskeisimpiä ohjelmassa ovat terrorismin ja rikollisuuden torjunta, kyberturvallisuus, rajavalvonta, siviilikriisinhallinta, pelastustoimen ja yhteiskunnan resilienssin kehittäminen.

Lisäksi sisäministeriö edistää kahdenvälisiä tutkimusyhteistyömahdollisuuksia eri maiden kanssa tarkoituksenmukaisten aihealueiden puitteissa.

Yhteydenotot

Sisäministeriön ja hallinnonalan hankkeisiin liittyen voi ottaa yhteyttä sisäministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioasioiden sähköpostiosoitteeseen: [email protected] 

Lisätietoja

Hanna-Miina Sihvonen, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488527