Sisäministeriö on asiantuntija­organisaatio

Työ sisäministeriössä on yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Se tarjoaa näköalapaikan sisäisen turvallisuuden asioihin. 

Motivoitunut ja asiantunteva henkilöstömme tekee työtä sen eteen, että Suomessa on turvallista kaikissa oloissa.

Mitä me teemme?

Meillä on kolme päätehtävää: valmistelemme lakeja, ohjaamme sisäasianhallinnon virastoja ja käsittelemme ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat.

Hallinnonalaa koskevan lainsäädännön valmistelu, sisäministeriön alaisten virastojen ja laitosten tulosohjaus, ministeriön toimialaan kuuluvien kansainvälisten ja EU-asioiden käsittely.

Keitä me olemme?

Meitä sisäministeriöläisiä on 270. Meistä noin 240 työskentelee suoraan sisäministeriössä ja 30 ministeriön alaisessa Kriisinhallintakeskuksessa.

Ministeriö ohjaa laajaa hallinnonalaa, jossa työtä tekee 15 700 sisäisen turvallisuuden ammattilaista poliisissa, Rajavartiolaitoksessa, Hätäkeskuslaitoksessa, suojelupoliisissa, Pelastusopistolla ja Maahanmuuttovirastossa.

Sisäministeriössä on töissä enemmän naisia kuin miehiä. Ministeriöläisten ikäjakauma on monipuolinen: juuri työelämään astuneista kokeneisiin, joilla on jo pidempi työura takanaan. 

34% miehiä, 66.% naisia. Alle 25-v. 6 henkilöä, 25-34-v. 49, 35-44-v. 73, 45-54-v. 73, 55-64-v. 68 henkilöä. Ministeriöläisistä suurin osa työskentelee erilaisissa lainvalmisteluun, sisäiseen turvallisuuteen, maahanmuuttoon, talouteen ja hallintoon liittyvissä asiantuntijatehtävissä. 14 prosenttia työskentelee toimeenpanevissa tehtävissä.

87 prosentilla ministeriöläisistä on korkeakoulututkinto. Yleisin tutkinto on yhteiskuntatieteelliseltä alalta (valtiotieteet, oikeustieteet ja kauppatieteet). 

73% asiantuntijatehtävissä, 14% toimeenpanevissa tehtävisssä, 11% johtoon kuuluvia, 2% harjoittelijoita.

Meillä viihdytään työssä

Sisäministeriön työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain kyselyillä. Meillä henkilöstön tyytyväisyys työhönsä on korkeammalla tasolla kuin valtiolla yleensä.

Oma arvio työhyvinvoinnista kouluasteikolla 4-10: 8,24.

Työtyytyväisyyskyselyssä ministeriöläisten vahvuutena nousee esiin se, että ministeriön arvot - avoin ja konstailematon, reilu ja luotettava, yhdessä vahva - tunnetaan hyvin. Ministeriöläiset pitävät työtään mielenkiintoisena ja haastavana. Ministeriössä tehtävän työn tavoitteet myös tunnetaan. 

Työpaikan arvojen tunteminen (asteikko 1-5): 4,47, työn mielenkiintoisuus ja haastavuus 4,35 ja työn tavoitteiden tietäminen 4,35.