Ampumaratojen toiminnan turvaaminen

Hallitusohjelman tavoitteena on turvata Suomen ampumaratojen toiminta ja edistää uusien ampumaratojen perustamista. Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa tarkastellaan keinoja ampumaratojen toiminnan turvaamiseksi, lainsäädäntöä ja ympäristölupaprosessien sujuvoittamista ja toteutetaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Hallitusohjelman tavoite on, että ulkoampumaratojen määrä olisi noin 1000 vuosikymmenen loppuun mennessä. Painopiste on kivääriratojen ja toiminnallisten ratojen riittävässä määrässä koko maassa.

Hankkeen tehtävänä on

  • tehdä kansainvälinen vertailu lainsäädännöstä ja ympäristölupaprosesseista verrokkimaissa EU:ssa 
  • esittää keinoja, joilla Suomen ampumaratojen toiminta voidaan turvata ja edistää uusien ampumaratojen perustamista
  • tehdä ehdotuksia ympäristölupaprosessien sujuvoittamiseksi
  • arvioida lainsäädäntötarpeet ja toteuttaa ne.

Työssä huomioidaan alueelliset tarpeet sekä eri käyttäjäryhmien, kuten keskeisten maanpuolustus-, reserviläis-, ampumaurheilu-, ja metsästysjärjestöjen sekä viranomaisten tarpeet.

Eteneminen

Hankkeen toimikausi on 1.6.2024 - 30.9.2025.

Usein kysytyt kysymykset