Tietoa Suomen lipusta

Lippulaki määrittelee Suomen lipun abstraktisesti, joten Suomen lippu voi olla muutakin kuin konkreettinen sinivalkoinen kangaslippu. Jokainen kuvio, joka täyttää Suomen lipun mittasuhteista ja väreistä annetut määräykset, vaikkapa painettuna tarrana, on Suomen lippu.

Käytettävän Suomen lipun on oltava mittasuhteiltaan ja väreiltään oikea. Suomen lippuun ei saa lisätä mitään kuvioita eikä pitää kaupan lippuja, jotka selkeästi poikkeavat väreiltään ja mittasuhteiltaan säännösten mukaisesta lipusta.

Suomen lipusta annetussa laissa säädetään myös, että lipun turmelemisesta, epäkunnioittavasta käytöstä, luvattomasta paikaltaan ottamisesta ja virheellisen lipun kauppaamisesta tuomitaan sakkorangaistukseen.

Ladattava Suomen lippu (vektorigrafiikka)

Lipun mittasuhteet

Suomen lipussa on valkoisella pohjalla sininen risti.

Kansallislippu on muodoltaan suorakaiteinen ja sen mittasuhteet ovat:

  • korkeus 11 ja leveys 18 mittayksikköä
  • siniristin sakaran leveys on 3 mittayksikköä
  • kenttien korkeus 4, tangonpuoleisten kenttien pituus 5 ja ulompien kenttien pituus 10 mittayksikköä.

Suorakaiteinen valtiolippu poikkeaa kansallislipusta siten, että ristin keskelle on sijoitettu leijonavaakuna neliöön, jossa on keltainen reunus. Reunuksen leveys on 1/40 ristin leveydestä. Valtiolippua käyttävät tahot on lueteltu laissa Suomen lipusta (5 §).

Valtionlipun käyttöön oikeutetut viranomaiset on lueteltu Suomen lipusta annetun lain 5 §:ssä. Koska valtiolippu on valtiovallan tunnus, yksityiselle ei voida antaa lupaa käyttää valtiolippua.

Kielekkeinen valtiolippu on yhtä mittayksikköä suorakaiteista valtiolippua pitempi siten, että sen ulompien kenttien pituus on 6 ja kielekkeiden pituus 5 mittayksikköä. Keskimmäinen kieleke on tasakylkinen, kantana ristin sakara. Ulompien kielekkeiden ulkoreunat eivät muodosta kulmaa lipun ylä- tai alareunan kanssa. Kolmikielekkeistä valtiolippua käyttää puolustusvoimat. Tasavallan presidentin kielekkeisessä valtiolipussa on tangonpuoleisessa yläkentässä sini-keltainen vapaudenristi.

Lipun korkeuden tulee olla noin kuudesosa salon pituudesta.

Lipun värit

PMS-värijärjestelmän mukaiset lipun värit ovat:

  • sininen 294C
  • punainen 186C
  • keltainen 123C

Lipun PMS-värit on määritelty valtioneuvoston päätöksessä (827/93).