Sisäministeriön asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintalain 28 §:n mukaan tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä.

Tämän asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on auttaa kansalaisia saamaan tietoa sisäministeriön toiminnasta. Kansalaisilla on oikeus valvoa julkisen vallan käyttöä, seurata julkisten varojen käyttöä sekä muodostaa vapaasti mielipiteensä, vaikuttaa julkisen vallan käyttöön sekä valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Sisäministeriön asiakirjajulkisuuskuvaus

Tietopyyntö ministeriöön