Hätäkeskukseen liitetyt laitteistot

Laitteiston haltija ja Hätäkeskuslaitos sopivat paloilmoittimen liittämisestä hätäkeskukseen. Liittymissopimuksessa ilmoitetaan viranomaisille mm. hälytystilanteissa tavoitettavat yhteyshenkilöt sekä sovitaan hälytysyhteyden testaamisesta kuukausittain. Hätäkeskus käsittelee paloilmoittimen tai automaattisen sammutuslaitteiston kautta tulevat paloilmoitukset hätäilmoituksina ja välittää tehtävän automaattisesti pelastuslaitokselle.

Hätäkeskukseen liitetyt paloilmoittimet välittävät vuosittain yli 17 000 paloilmoitusta eli joka kuudes pelastustoimen hälytystehtävä tulee paloilmoittimen kautta. Paloilmoittimen välittämistä paloilmoituksista noin 94 % on hälytystehtäviä, jotka eivät ole johtaneet kohteessa pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimenpiteisiin. Tällaisista tehtävistä käytetään yleisesti ilmaisua erheellinen paloilmoitus. Vaikka erheellisten paloilmoitusten osuus on valtava, ilmoittaa paloilmoitin vuosittain ensimmäisenä yli 600 tulipalosta. 

Pelastuslain mukaan hyvinvointialueen pelastusviranomainen voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Paloilmoittimen toistuvaksi erheelliseksi toiminnaksi katsotaan useampi kuin kaksi erheellistä paloilmoitusta edeltäneen 12 kuukauden aikana.