Yleisin talousrikos on veropetos


Tyypillisiä talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, ja velallisen rikokset. Näiden lisäksi talousrikostutkinnassa tutkitaan muun muassa petoksia, kavalluksia, arvopaperimarkkinarikoksia, ympäristö- ja elintarvikerikoksia, yrityssalaisuusrikoksia, työrikoksia ja työperäistä ihmiskauppaa. 

Harmaa talous aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja

Harmaa talous on laillista liike- ja yritystoimintaa, jossa laiminlyödään lakisääteisiä maksuja ja veroja. Arviot harmaan talouden osuudesta Suomen bruttokansantuotteesta vaihtelevat vajaasta miljardista eurosta jopa 14 miljardiin euroon. Rikollisuus aiheuttaa taloudellisia menetyksiä yhteiskunnalle, kun veroja ja veroluonteisia maksuja jää saamatta. Arviot näistä menetyksistä vaihtelevat muutamasta sadasta miljoonasta eurosta viiteen miljardiin euroon vuodessa. Harmaa talous on niin sanottua piilorikollisuutta, josta vain osa tulee viranomaisten tietoon.

Verotulojen menetyksen lisäksi harmaa talous aiheuttaa merkittäviä vahinkoja laillisesti toimiville yrittäjille, koska se heikentää heidän kilpailuedellytyksiään. Se tarjoaa myös kotimaiselle ja ulkomaiselle järjestäytyneelle rikollisuudelle väylän levittäytyä talouselämään ja yhteiskunnan muihin rakenteisiin. Ongelmallisia toimialoja ovat erityisesti rakennustoiminta ja ravintola-ala, mutta harmaata taloutta esiintyy myös kuljetus- ja siivoustoiminnassa, telakkateollisuudessa sekä idänkaupassa. 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus jatkaa työtä veronkierron ja harmaan talouden torjumiseksi. 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman päivitys on käynnissä työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana. Valmistelu tehdään poikkihallinnollisesti yhdessä eri ministeriöiden ja viranomaisten kanssa. Toimenpideohjelman päivityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2020–2023 on voimassa, kunnes päivitetty periaatepäätös on hyväksytty.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteena on: 

  • edistää yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita, 
  • ennalta estää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta, 
  • turvata harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytykset,
  • kehittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä.

Lisätietoja

Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488364   Sähköpostiosoite: