Palovaroittimet ja muut paloturvallisuuslaitteet 

Rakennusten paloturvallisuuslaitteita ovat muun muassa:

  • palovaroittimet
  • paloilmoittimet
  • automaattiset sammutuslaitteistot
  • savunpoistolaitteet sekä 
  • erilaiset alkusammutusvälineet.

Paloturvallisuuslaitteilta edellytetään, että ne ovat mm. käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja. 

Tuotteiden vaatimukset tulevat pääosin eurooppalaisista standardeista. Kansallisesti on säädetty paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöistä sekä tarkastuksista. Lisäksi on säädetty käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä. 

Sääntelyä uudistetaan 

Paloturvallisuuslaitteita koskevaa sääntelyä uudistetaan parhaillaan. Nykyinen pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007) korvataan uudella paloturvallisuuslaitelailla. Samalla arvioidaan nykyisen lain nojalla annettujen asetusten muutostarpeet. Säädösteknisesti samassa yhteydessä säädetään myös tehdasvalmisteisten tulisijojen ja väestönsuojissa käytettävien laitteiden yleisistä vaatimuksista. 

Säädösvalmisteluhankkeen etenemistä voi seurata Hankeikkunasta.

Lisätietoja

Jaana Rajakko, Yli-insinööri 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Puhelin:0295488435   Sähköpostiosoite:


Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Puhelin:0295488432   Sähköpostiosoite: