Paloturvallisuus vaatii ennakointia

Sisäministeriö valmistelee paloturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön. Pelastuslaki ja muut säädökset asettavat rakennusten omistajille ja käyttäjille velvoitteita huolehtia paloturvallisuudesta. Rakennusten omistajien ja käyttäjien pitää

  • arvioida ja poistaa paloriskit
  • huolehtia palovaroittimien toimintakunnosta
  • huolehtia siitä, että rakennuksesta pääsee palon sattuessa poistumaan turvallisesti (poistumisreitit)
  • huolehtia pelastushenkilöstön pääsystä esteettä paikalle (pelastusteiden esteettömyys).

Paloturvallisuustyössä voimavaroja kohdennetaan erityisesti hoitolaitoksiin, kokoontumistiloihin ja majoitustiloihin. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaalat, oppilaitokset, hotellit, asuntolat ja kauppakeskukset.

Pelastuslaitokset valvovat paloturvallisuutta

Pelastuslaitokset tekevät palotarkastuksia, joihin liittyy ohjausta ja turvallisuusviestintää rakennusten omistajille ja käyttäjille. Palotarkastusten yhteydessä voidaan antaa myös määräyksiä tai suosituksia esimerkiksi turvallisuusjärjestelyistä tai turvallisuuslaitteista. Tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen.

Paloturvallisuus paranee vähitellen

Vuonna 2021 pelastuslaitos hälytettiin 5 213 rakennuspaloon. Näistä 2 923 oli asuinrakennusten tulipaloja. Asuntopalojen yleisin syy on huolimattomuus ruoanlaitossa. Asuntopaloista 46 prosenttia syttyi keittiössä ja keittiöpaloista 63 prosenttia liedellä.

Suomessa tulipaloissa menehtyy vuosittain noin 40–80 henkilöä. Kansainvälisesti vertailtuna se on edelleen paljon, vaikka paloturvallisuus on viime vuosina parantunut huomattavasti.

Paloturvallisuutta ovat viime vuosina parantaneet esimerkiksi

  • palovaroittimien pakollisuus
  • itsestään sammuvien savukkeiden käyttöönotto sekä
  • aktiivinen viestintä paloturvallisuudesta, mukaan lukien paloturvallisuuskampanjat.

Lisätietoja

Jari Lepistö, Pelastusylitarkastaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Puhelin:0295488218   Sähköpostiosoite: