Suurin osa viharikoksista on rasistisia rikoksia

Viharikos on henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehty rikos, jonka motiivina on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista ominaisuutta kohtaan. Ominaisuus voi liittyä esimerkiksi etniseen tai kansalliseen taustaan, uskonnolliseen vakaumukseen tai elämänkatsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai vammaisuuteen.

Viharikoksen yleisin motiivi on uhrin etninen tausta. Yleisimmin viharikoksesta epäillyt ovat nuoria kantasuomalaisia miehiä. Viharikoksen uhreista enemmistö on Suomen kansalaisia, mutta he edustavat jotakin etnistä vähemmistöä.

Viharikos voi olla mikä tahansa Suomen kansallisessa lainsäädännössä rikokseksi säädetty teko. Motiivi ratkaisee. Teko voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus, syrjintä, pahoinpitely tai vahingonteko. Tyypillinen viharikos on julkisella paikalla tapahtunut pahoinpitely. Rangaistusta voidaan koventaa, kun teon vaikuttimena on ollut uhrin rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai vammaisuus.

Viharikosten määrä laski vuonna 2018

Poliisin tietoon tulleista viharikoksista 70 prosenttia on rasistisia rikoksia Suomessa. Myös uskonto, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen sekä sukupuoli-identiteetti näkyvät poliisin tilastoissa viharikosten motiiveina. 

Poliisiammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain tutkimuksen poliisin tietoon tulleesta viharikollisuudesta. Vuonna 2018 Suomessa kirjattiin yhteensä 910 rikosilmoitusta, jotka määriteltiin epäillyiksi viharikoksiksi. Suurimmassa osassa näistä oli rasistisia piirteitä, ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä laski vuonna 2018 22 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna ja laski vuoden 2015 kasvupiikkiä edeltäneelle pidemmän aikavälin tasolle.

Viharikostilastoja tarkasteltaessa on huomattava, että poliisin tietoon tulee vain pieni osa rikoksista. Muutama vuosi sitten tehdyn selvityksen mukaan vain noin 20 prosenttia viharikoksen kohteeksi joutuneista teki ilmoituksen poliisille. Poliisi kannustaakin viharikosten uhreja tekemään rikosilmoituksen aina, kun kokee tulleensa viharikoksen uhriksi.

Sisäministeriö ja poliisi ovat mukana Tiedolla vihaa vastaan -EU-hankkeessa, jossa edistetään sitä, että viharikoksen kohteeksi joutuneet tekisivät asiasta ilmoituksen poliisille. Hankkeessa kehitetään myös viharikoksiin ja vihapuheeseen liittyvää tiedonkeruuta.

Lisätietoja

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488370