Näin haet siviilikriisinhallintatehtäviin

Kriisinhallintakeskus vastaa Suomen kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin lähettämien asiantuntijoiden koulutuksesta ja rekrytoinnista. Rekrytoinnin päämääränä on löytää soveltuvin suomalainen ehdokas operaation avoimeksi ilmoittamaan tehtävään lyhyelläkin varoitusajalla.

Kriisinhallintakeskus julkaisee sivuillaan tehtävät, joihin Suomi ensisijaisesti pyrkii lähettämään asiantuntijoita. Jos operaatio valitsee Suomen ehdokkaan tehtävään, Kriisinhallintakeskus nimittää hänet määräaikaiseen julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen.

Siviilikriisinhallintatehtävien palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen. Vaativuustasoja vastaavat palkat sekä maa- ja operaatiokohtaiset olosuhdekorvaukset on määritelty sisäministeriön asetuksessa kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista.

Asiantuntijoiden koulutus

Siviilikriisinhallintatehtäviin hakevilta edellytetään siviilikriisinhallinnan peruskurssin suorittamista tai vastaavia tietoja ja taitoja.

Kursseille hakeutuvilta edellytetään siviilikriisinhallinnan asiantuntijatehtävissä tarvittavaa koulutusta ja työkokemusta, hyvää englannin kielen taitoa, kykyä toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä hyvää terveydentilaa. Useisiin Afrikassa oleviin operaatioihin tarvitaan myös hyvä ranskan kielen taito.

Kaikki suomalaiset asiantuntijat käyvät Kriisinhallintakeskuksen järjestämän perehdytyskoulutuksen ennen lähtöä operaatioon.

Kriisinhallintakeskus järjestää myös erikoiskoulutuksia, joissa syvennetään kriisinhallinnan tietoja ja taitoja.