Liputuspäiväesitysten tekeminen ja niiden käsittely ministeriössä

Uusia liputuspäiviä mietittäessä on tärkeä muistaa, että Suomessa on liputusvapaus. Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina kun siihen on tarve, myös kalenteriin merkittyjen liputuspäivien ulkopuolella. Ainoastaan yöllä liputtamisen kielto on ehdoton. Liputtamisessa tulee noudattaa liputusaikoja.

Uuden liputuspäivän esittäminen

Sisäministeriölle tehdään vuosittain liputuspäiväesityksiä monista arvokkaista asioista. Liputusasioiden luonteeseen on kuulunut, että esitykset saattavat olla vireillä melko pitkään ministeriön harkitessa mahdollisuuksia uusien liputuspäivien vakiinnuttamiseen.

Harkitessaan asiaa ministeriö pyrkii ottamaan huomioon Suomen lippu -komitean jo 1970-luvulla ilmaiseman kannan, että uusien liputuspäivien tulisi olla aiheeltaan mahdollisimman monen kansalaisen hyväksymiä, jotta yleinen liputus tuntuisi luontevalta. Lisäksi liputusväsymyksen ja liputuksesta aiheutuvien kustannusten kohoamisen välttämiseksi liputuspäiviä ei kuitenkaan saisi olla liian monta.

Vapaamuotoiset, perustellut liputuspäiväesitykset voi toimittaa ministeriön kirjaamoon.

Liputusesityksestä kalenteriin merkityksi liputuspäiväksi

Liputuspäivän vakiinnuttaminen on mahdollista aloittaa siten, että ministeriö suosittelee vuosittain liputusta, kuten tapahtui esim. Suomen luonnon päivän ja Miina Sillanpään päivän osalta. Molempia päiviä suositeltiin ensimmäisen kerran liputettavaksi vuonna 2017 ja päivät merkittiin kalentereihin vakiintuneiksi liputuspäiviksi vuodesta 2023 alkaen. 

Kun yleistä liputusta on suositeltu useampana vuonna peräkkäin, ministeriö voi tehdä Helsingin yliopiston Almanakkatoimistolle esityksen päivän lisäämiseksi vakiintuneeksi liputuspäiväksi yliopiston valmistamiin almanakkoihin. Sisäministeriö on 2000-luvulla tehnyt viisi esitystä Helsingin yliopiston almanakkatoimistolle uusien liputuspäivien merkitsemisestä kalenteriin

  • Minna Canthin päivä 19.3. oli ensi kertaa vuoden 2007 almanakoissa.
  • Sibeliuksen syntymäpäivä 8.12. merkittiin ensimmäisen kerran vuoden 2011 kalentereihin.
  • Lapsen oikeuksien päivää sisäministeriö esitti merkittäväksi almanakkoihin vakiintuneeksi liputuspäiväksi vuonna 2015. Lapsen oikeuksien päivä oli ensimmäisen kerran vuoden 2020 kalenterissa liputuspäivänä.
  • Vuonna 2023 almanakoissa oli kaksi uutta vakiintunutta liputuspäivää: Suomen luonnon päivä elokuun viimeisenä lauantaina sekä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10.
  • Helsingin yliopisto on lisäksi ottanut vuodesta 2011 alkaen kalentereihin liputuspäiväksi myös sisäministeriön useana tuota aiempana vuonna suosittaman Eurooppa-päivän.