Sisäministeriöön hakeminen

Sisäministeriö rekrytoi vuosittain noin 30-40 uutta ministeriöläistä.

Rekrytointiprosessiin kuuluu valtiolla erityispiirteitä, jotka saattavat pidentää prosessin kestoa. Hakuilmoituksen julkaisusta saattaa kulua kolmesta neljään kuukautta ennen kuin uusi ministeriöläinen pääsee aloittamaan työssään. Tutustu alta tarkemmin rekrytoinnin eri vaiheisiin.

Hakeminen

Avoimet tehtävämme julkaistaan valtiolle.fi-sivustolla, jonka kautta haet tehtävään. Hakulomakkeella kysytään tiedot koulutuksesta, aiemmasta työkokemuksesta sekä muusta osaamisesta. 

Valtiolle.fi:n kautta tehtävää hakiessa ei tarvitse jättää erillistä CV:tä. Hakemus tulee toimittaa hakuajan puitteissa, myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa huomioon. 

Joissain sisäministeriön viroissa on säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, jotka ovat edellytyksiä tehtävään nimittämiselle. Säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ovat esimerkiksi ylempi korkeakoulututkinto tai johtamiskokemus. Kaikkiin virkoihin tai tehtäviin ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ole.

Hakuilmoituksessa on mahdollisten säädettyjen kelpoisuusvaatimuksien lisäksi myös koulutus sekä työkokemus, joka antaa parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen. Hakijoita vertaillaan ainoastaan hakuilmoituksessa ilmoitettujen kriteerien pohjalta. 

Hakemukset käydään läpi hakuajan päätyttyä. Kutsut haastatteluihin lähetetään noin 1-2 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Avoimet työpaikat

Haastattelut

Haastatteluihin kutsutaan ne henkilöt, joilla on hakemuksen perusteella parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen. Haastattelukierroksia voi olla yksi tai useampia.

Haastatteluihin kutsutaan yleensä puhelimitse. Haastattelut järjestetään joko sisäministeriön tiloissa Kirkkokadulla tai etäyhteydellä. 

Haastattelussa käydään läpi haastateltavan työhistoriaa ja koulutusta ja peilataan sitä avoimeen tehtävään. Kaikille samassa rekrytoinnissa haastateltaville käytetään samaa haastattelurunkoa, millä varmistetaan haastattelujen tasapuolisuus. Haastattelussa tiedon on tarkoitus kulkea kahteen suuntaan eli myös haastateltava voi esittää tarkentavia kysymyksiä tehtävänkuvasta ja työyhteisöstä. 

Haastattelujen jälkeen voidaan tehdä myös soveltuvuusarviointi. Soveltuvuusarvioinnista kerrotaan aina erikseen rekrytoinnin aikana. 

Valinta ja turvallisuusselvitys

Tehtävään esitettävästä henkilöstä tehdään turvallisuusselvitys ennen tehtävään nimittämistä. Turvallisuusselvitykseen pyydetään henkilön suostumus. Turvallisuusselvityksen tekeminen kestää noin 4-7 viikkoa. 

Turvallisuusselvitys on joko perusmuotoinen tai laaja riippuen tehtävän luonteesta. 

Lisätietoa turvallisuusselvityksestä: Turvallisuusselvitykset | Suojelupoliisi

Päätöksestä ilmoittaminen ja muutoksenhaku

Ilmoitamme päätöksestä kaikille hakeneille joko sähköisesti tai mikäli et ole antanut lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, kirjeitse. Päätöksessä perustellaan, miten valittuun henkilöön on päädytty. Hakijat voivat myös pyytää ministeriön kirjaamosta tarkemman nimitysmuistion tai pyytää muita lisätietoja. 

Nimityspäätöksestä voi valittaa virkamieslain (750/1994) 59 §:n mukaisesti hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tietyistä nimityksistä (esimerkiksi alle 2 vuoden määräaikaisuuksista) ei voi valittaa. Jos nimityspäätöksestä saa valittaa, nimityspäätöksen mukana toimitetaan aina valitusosoitus, josta käyvät ilmi ohjeet päätöksestä valittamiseen. 

Työssä aloittaminen 

Kun nimityspäätös on tehty, valittava henkilö saa itselleen sähköisesti allekirjoitetun nimittämiskirjan. Valtiolla virkahenkilön kanssa ei solmita työsopimusta, vaan virkasuhteen ehdot ilmenevät nimittämiskirjalta. Tämän jälkeen tuleva esihenkilö sopii tuoreen sisäministeriöläisen kanssa aloituksen yksityiskohdista ja ryhtyy suunnittelemaan perehdytystä.

Tervetuloa sisäministeriöön!