Palkkaus 

Sisäministeriön palkkausjärjestelmässä palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. 

Tehtävän vaativuustaso määräytyy muun muassa tehtävän vastuullisuuden ja sen vaatiman ammattitaidon mukaan. Samalla vaativuustasolla olevilla on aina saman suuruinen tehtäväkohtainen palkka.

Vaativuustasopalkan lisäksi maksetaan myös henkilökohtaista palkanosaa, joka on korkeintaan 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Keskimääräinen henkilökohtainen palkanosa on ministeriössä noin 28,50 prosenttia. Uudella ministeriöläisellä palkanosa on 18 prosenttia ensimmäisen neljän kuukauden ajan, jonka jälkeen suoriutuminen arvioidaan ja henkilökohtainen palkanosa määräytyy arvioinnin perusteella.

Palkkausjärjestelmän osat: kokonaispalkka = vaativuustasopalkka (määräytyy toimenkuvan mukaan) + henkilökohtainen palkanosa (18-50% vaativuustasopalkasta).

Johtamistehtävissä työskenteleville maksetaan lisäksi johtamislisää, joka on 5-10 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Johtamislisän suuruuteen vaikuttaa johdettavien henkilöiden määrä sekä yksikön tehtävät. Johtamistehtävät ovat määräaikaisia ja niihin nimitetään pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi.

Esimerkkejä palkkauksesta

  • Vaativuustaso 5.25
  • Tehtäväkohtainen palkka 2611,06 €/kk
  • Kuukausipalkka 3302,99 €/kk

Assistenttina Assin palkka koostuu vaativuustaso 5.25 tehtäväkohtaisesta palkanosasta (2611,06 €/kk) sekä henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 26,50% (691,93 €/kk). Yhteensä nämä kaksi koostavat Assin kuukausittaisen 3302,99 €/kk palkan.

  • Vaativuustaso 8.00
  • Tehtäväkohtainen palkka 4062,65 €/kk
  • Kuukausipalkka 5311,91 €/kk

Erityisasiantuntijana Ernestin palkka koostuu vaativuustaso 8.00 tehtäväkohtaisesta palkanosasta (4062,65 €/kk) sekä henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 30,75% (1249,26 €/kk). Yhteensä nämä kaksi koostavat Ernestin kuukausittaisen 5311,91 €/kk palkan.

  • Vaativuustaso 9.00
  • Tehtäväkohtainen palkka 4975,80 €/kk
  • Kuukausipalkka 6393,90 €/kk

Neuvottelevana virkamiehenä Niinan palkka koostuu vaativuustaso 9.00 tehtäväkohtaisesta palkanosasta (4975,80 €/kk) sekä henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 28,50% (1418,10 €/kk). Yhteensä nämä kaksi koostavat Niinan kuukausittaisen 6393,90 €/kk palkan.

Vaativuustasojen pohjapalkat

Palkkataulukko 1.5.2023 lukien

Vaativuustaso Vaativuustason pohjapalkka/kk
5,00 2531,43
5,25 2611,06
5,50 2690,48
5,75 2767,50
6,00 2847,35
6,25 2928,32
6,50 3014,77
6,75 3105,89
7,00 3230,41
7,25 3411,47
7,50 3589,13
7,75 3799,35
8,00 4062,65
8,25 4299,49
8,50 4520,52
8,75 4749,27
9,00 4975,80
9,25 5202,54
9,50 5430,82
9,75 5663,70