Lön

I inrikesministeriets lönesystem bestäms lönen enligt uppgiftens kravnivå och den individuella prestationen. 

Kravnivån beror bland annat på vilket ansvar uppgiften innebär och vilken yrkesskicklighet den kräver. Personer med samma kravnivå har alltid lika stor uppgiftsbaserad lön.

Utöver lönen enligt uppgiftens kravnivå betalas också en individuell lönedel som utgör högst 50 procent av den uppgiftsbaserade lönen. Den genomsnittliga individuella lönedelen vid ministeriet är cirka 28,50 procent. För en nyanställd vid ministeriet är den individuella lönedelen 18 procent under de första fyra månaderna, varefter prestationen bedöms och den individuella lönedelen bestäms utifrån bedömningen.

Lönesystemets delar: Lön enligt kravnivå (bestäms enligt befattningsbeskrivningen) + individuell lonedel (18-50% av lönen enligt kravnivå).

Till dem som arbetar i ledande uppgifter betalas dessutom ett ledningstillägg som är 5–10 procent av den uppgiftsbaserade lönen. Ledningstilläggets storlek påverkas av antalet personer som leds och enhetens uppgifter. De ledande uppgifterna är tidsbundna och utnämningen till dem sker i regel för en tid av fem år.

Exempel på löner

  • Kravnivå 5.25
  • Uppgiftsbaserad lön 2676,34 euro/månad
  • Månadslön 3385,57 euro/månad

Lönen för Assi, assistent, består av den uppgiftsbaserade lönedelen på kravnivå 5.25 (2676,34 euro/månad) och en individuell lönedel på 26,50 procent (709,23 euro/månad). Summan av lönedelarna utgör Assis månadslön på 3385,57 euro/månad.

  • Kravnivå 8.00
  • Uppgiftsbaserad lön 4164,22 euro/månad
  • Månadslön 5444,72 euro/månad

Lönen för Sebastian, specialsakkunnig, består av den uppgiftsbaserade lönedelen på kravnivå 8.00 (4164,22 euro/månad) och en individuell lönedel på 30,75 procent (1280,50 euro/månad). Summan av lönedelarna utgör Sebastians månadslön på 5444,72 euro/månad.

  • Kravnivå 9.00
  • Uppgiftsbaserad lön 5100,200 euro/månad
  • Månadslön 6553,76 euro/månad

Lönen för Karin, konsultativ tjänsteman, består av den uppgiftsbaserade lönedelen på kravnivå 9.00 (5100,20 euro/månad) och en individuell lönedel på 28,50 procent (1453,56 euro/månad). Summan av lönedelarna utgör Karins månadslön på 6553,76 euro/månad.

Grundlöner på kravnivå 

Lönetabell fr.o.m. 1.3.20234

Kravnivå Grundlön euro/monad
5,00 2594,72
5,25 2676,34
5,50 2757,74
5,75 2836,69
6,00 2918,53
6,25 3001,53
6,50 3090,14
6,75 3183,54
7,00 3311,17
7,25 3496,76
7,50 3678,86
7,75 3894,33
8,00 4164,22
8,25 4406,98
8,50 4633,53
8,75 4868,00
9,00 5100,20
9,25 5332,60
9,50 5566,59
9,75 5805,29