Lagstiftning om civil underrättelseinhämtning - frågor och svar

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning som syftar till att förbättra det finländska samhällets möjligheter att skydda sig mot allvarliga hot mot den nationella säkerheten trädde i kraft den 1 juni 2019.