Lagstiftning om civil underrättelseinhämtning - frågor och svar

Målet för lagstiftning om civil underrättelseinhämtning är att förbättra det finländska samhällets möjligheter att skydda sig mot allvarliga hot som riktas mot den nationella säkerheten.