Lagstiftning om civil underrättelseinhämtning - frågor och svar

Riksdagen godkände den 11 mars 2019 regeringens proposition med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning och den träder i kraft den 1 juni 2019.

Frågor och svar