Lagstiftning om civil underrättelseinhämtning - frågor och svar

Lagstiftning om civil underrättelseinhämtning trädde i kraft den 1 juni 2019.

Frågor och svar