Sessionsperiodens lagstiftningsplan

Planen görs upp två gånger om året, i början av riksdagens höst- och vårsession, som stöd för statsrådets och riksdagens arbete.

Nedan finns en lista över regeringspropositioner som bereds vid inrikesministeriet. Informationen har plockats från statsrådets projektdatabas och uppdateras efter hand då beredningen framskrider.