Räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa

Målet med projektet var att utreda hur räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och tjänster i sin nuvarande form motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov.

Syftet med projektet var att skapa enhetliga förfaranden och verksamhetssätt med hjälp av vilka man kan svara på ändringar i omvärlden och i riskerna.

Projekthelheten är en del av genomförandet av förvaltningsreformen inom räddningsväsendet. Med hjälp av projektet samlas också in information och grunder till stöd för beredningen av redogörelsen för den inre säkerheten och uppdateringen av den nationella riskanalysen. 

Bakgrund till beredningen

Räddningsväsendet saknar en helhetsbedömning och övergripande analys som gäller räddningsväsendets prestationsförmåga och kraven på prestationsförmåga på nationell, regional och lokal nivå och som baserar sig på enhetlig information och enhetliga kriterier. Att utveckla planeringen av tjänsterna förutsätter enhetliga förfaranden och även utveckling av den kunskapsbas som hänför sig till dem.

Slutrapporterna från projektet

Framskridande

Projektet tillsattes den 4 februari 2020 och mandatperioden upphördes den 31 december 2021. Slutrapporterna från projektet har publicerades den 9 februari 2022.