Kontaktinformation för kommunikationsenheten

Experterna vid kommunikationsenheten står till förfogande, ta kontakt, vi hjälper gärna.

E-postadressen till kommunikationsenheten [email protected], de personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Eriikka Koistinen, kommunikationsdirektör
utveckling av kommunikationen
tfn 0295 488 222, 050 470 1301

Saara Nevala, kommunikationschef
kommunikationen i polisfrågor 
tfn 0295 488 232, 050 456 2969

Mikaela Carlsson, kommunikationsexpert
kommunikationen i EU- och internationella samt gränsbevakningsärenden
tfn 0295 488 240, 050 456 3233

Rauna Nerelli, kommunikationsexpert
kommunikationen i räddningsfrågor
tfn 0295 488 457, 050 399 8369

Satu Sisättö, kommunikationsexpert
intern kommunikation
tfn 0295 488 667, 040 826 1356

Tiia Talvitie, kommunikationsexpert
kommunikationen i migrationsfrågor
tfn 0295 488 656, 050 475 9499

Ulla Tulonen, ansvarig webbredaktör
extern webbkommunikation, intermin.fi
tfn 0295 488 234, 0400 945 378

Hanna Ekegren, kommunikationsplanerare
tfn 0295 488 451, 050 410 6398  

Benitta Martikainen, kommunikationsassistent
tfn 0295 488 478, 050 339 4634