Kontaktinformation för kommunikationsenheten

Experterna vid kommunikationsenheten står till förfogande, ta kontakt, vi hjälper gärna.

E-postadressen till kommunikationsenheten viestinta@intermin.fi, de personliga e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@intermin.fi

Milla Meretniemi, kommunikationschef
utveckling av kommunikationen, räddningsväsendets kommunikation
tfn 0295 488 231, 050 456 2096

Mikaela Carlsson, kommunikationsexpert
kommunikationen i polisfrågor och internationella frågor
tfn 488 240, 050 456 3233

Saara Nevala, kommunikationsexpert
kommunikationen i migrationsfrågor och internationella frågor
tfn 0295 488 232, 050 456 2969

Noora Vahervaara, planerare
kommunikationen i migrationsfrågor och internationella frågor
tfn 0295 488 363, 050 352 9373

Ulla Tulonen, ansvarig webbredaktör
extern webbkommunikation, intermin.fi
tfn 0295 488 234, 0400 945 378

Minna Piirainen, kommunikationsexpert
intern kommunikation och intranet
tfn 0295 488 288, 050 456 4098

Annika Mielty, kommunikationssekreterare
enhetens sekreterare, intranet
tfn 0295 488 238, 050 456 0799