Kontaktinformation för kommunikationsenheten

Experterna vid kommunikationsenheten står till förfogande, ta kontakt, vi hjälper gärna.

E-postadressen till kommunikationsenheten [email protected], de personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Eriikka Koistinen, kommunikationsdirektör
utveckling av kommunikationen
tfn 0295 488 222, 050 470 1301

Saara Nevala, kommunikationschef
kommunikationen i räddningsfrågor och internationella frågor
tfn 0295 488 232, 050 456 2969

Mikaela Carlsson, kommunikationsexpert
kommunikationen i polisfrågor och internationella frågor
tfn 0295 488 240, 050 456 3233

Tiia Talvitie, kommunikationsexpert
kommunikationen i migrationsfrågor
tfn 0295 488 656, 050 475 9499

Ulla Tulonen, ansvarig webbredaktör
extern webbkommunikation, intermin.fi
tfn 0295 488 234, 0400 945 378

Satu Sisättö, kommunikationsexpert
intern kommunikation
tfn 0295 488 667, 040 826 1356

Annika Mielty, kommunikationssekreterare
enhetens sekreterare, intranet
tfn 0295 488 238, 050 456 0799