Kontaktinformation för kommunikationsenheten

Experterna vid kommunikationsenheten står till förfogande, ta kontakt, vi hjälper gärna.

E-postadressen till kommunikationsenheten [email protected], de personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Eriikka Koistinen, kommunikationsdirektör
utveckling av kommunikationen
tfn 0295 488 222, 050 470 1301

Saara Nevala, kommunikationschef
kommunikationen i polisfrågor och internationella frågor
tfn 0295 488 232, 050 456 2969

Tiia Talvitie, kommunikationsexpert
kommunikationen i migrationsfrågor
tfn 0295 488 656, 050 475 9499

Pihla Pitkänen, kommunikationsexpert
kommunikationen i räddningsfrågor
tfn 0295 488 209, 050 535 0896

Ronja Inkovaara, kommunikationsplanerare
tfn 0295 488 343, 050 456 0769

Ulla Tulonen, ansvarig webbredaktör
extern webbkommunikation, intermin.fi
tfn 0295 488 234, 0400 945 378

Satu Sisättö, kommunikationsexpert
intern kommunikation
tfn 0295 488 667, 040 826 1356

Minna Latva, kommunikationsplanerare
visuell kommunikation
tfn 0295 488 388, 050 520 1691