Kontaktinformation för kommunikationsenheten

Experterna vid kommunikationsenheten står till förfogande, ta kontakt, vi hjälper gärna.

E-postadressen till kommunikationsenheten [email protected], de personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Marko Luotonen, tf kommunikationsdirektör
utveckling av kommunikationen
tfn 0295 481 613, 040 585 8308

Jaana Vaahtio, kommunikationschef
kommunikationen i polisfrågor 
tfn 0295 488 419, 050 456 2018

Mikaela Carlsson, kommunikationsexpert
kommunikationen i EU- och internationella samt gränsbevakningsärenden
tfn 0295 488 240, 050 456 3233

Satu Sisättö, kommunikationsexpert
intern kommunikation
tfn 0295 488 667, 040 826 1356

Tiia Talvitie, kommunikationsexpert
kommunikationen i migrationsfrågor
tfn 0295 488 656, 050 475 9499

Ulla Tulonen, ansvarig webbredaktör
extern webbkommunikation, intermin.fi
tfn 0295 488 234, 0400 945 378

Benitta Martikainen, kommunikationsassistent
tfn 0295 488 478, 050 339 4634

Oliver Kiviharju, specialsakkunnig i kommunikation
tfn. 0295 488 653, 050 309 1939