Statens civila bistånd från Finland till Ukraina och dess närområden

I Europa pågår en mycket exceptionell biståndsinsats. Genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism) har omfattande mängder bistånd skickats till Ukraina och dess grannländer. Europeiska kommissionen förbereder sig för en långvarig kris och för behov av bistånd. Inrikesministeriets räddningsavdelning samordnar finska statens civila bistånd till Ukraina via civilskyddsmekanismen.

Finlands civila bistånd

År 2023

 • I december skickades sjukvårdsartiklar (till exempel olika sjukhusförnödenheter och infusionspumpar), utrustning inom energisektorn (till exempel transformatorer, aggregat och reläer) samt 70 000 matpaket till Ukraina.

 • I november skickades utrustning inom energisektorn (till exempel transformatorer, reservkraftaggregat och skyddsreläer) till Ukraina. Utöver detta skickades sjukvårdsartiklar (till exempel olika sjukhusförnödenheter, operationsbord och en ultraljudsanordning), olika slags brandskyddsutrustning, skumvätskor för släckning samt fordon. 

 • I oktober skickades ett flertal skolmöbler, nio räddningsfordon samt utrustning inom energisektorn, till exempel generatorer, transformatorer och skyddsreläer, till Ukraina.

 • Till Ukraina sändes i september energianordningar (till exempel generatorer, transformatorer och elmotorer), fordon (en tankbil, tre bussar, en lyftkorgsbil), IT-utrustning och enheter som samlats in under kampanjen Laptops for Ukraina (till exempel bärbara datorer, mobiltelefoner och bildskärmar, totalt 676 st.).

 • Under augusti skickades en stor mängd material för vattenrening från Finland till Ukraina. Utöver detta har det skickats värmeanläggningar och en släckningsbil till Ukraina.

 • I juni skickades brandsläckningsutrustning, sjukhusförnödenheter, generatorer och skolmöbler till Ukraina. Även matpaket, utrustning för vattenrening och utrustning för tillfälliga boenden skickades för att möta behovet av hjälp på grund av förstörelsen av Kachovkadammen.

 • I maj skickades moderskapsförpackningar, generatorer och utrustning för räddningsväsendet till Ukraina. Dessutom skickades ett brett sortiment av sjukvårdsartiklar, såsom patientmonitorer och kuvöser.

 • I april skickades olika slags utrustning inom energisektorn och sjukvårdsartiklar samt två bussar till Ukraina.  
 • I mars skickades 77 transformatorer, två flyttbara anläggningar för värme- och ångproduktion, stora generatorer och reservdelar till dem, ett solenergisystem och annan utrustning av olika slag inom energisektorn till Ukraina. Dessutom skickades moderskapsförpackningar, vinterkläder, sjukvårdsartiklar och skolmöbler samt en buss, en ambulans och en ambulanssimulator.
 • I februari skickades flera stora reservkraftaggregat, UPS-aggregat, transformatorer, en flyttbar anläggning för värme- och ångproduktion, tre släckningsbilar och en tankbil, två fordon som lämpar sig för temperaturreglerade transporter, brandklädsel och 500 moderskapsförpackningar till Ukraina.
 • I januari skickades bussar, utrustning inom energisektorn, personlig skyddsutrustning och medicinsk utrustning till Ukraina. 

År 2022

 • 30.12 sex ambulanser skickades till Ukraina.
 • 22.12 skickades en långtradare med fördelningstransformatorer för att stödja energiförsörjningen i Ukraina.
 • 19.-20.12. fyra långtradare med bland annat sjukhusutrustning, utrustning för räddningsväsendet, material för vattenrening och små generatorer.
 • 7.12 Finland skickade iväg fem bussar till Ukraina. Avsikten är att bussarna ska vara till hjälp vid skoltransporter för ukrainska barn och unga. 
 • 24.11 Elnätskomponenter, till exempel strömtransformatorer, brytare och reläer sändes till Ukraina. 
 • Oktober - november 
  Reservkraftaggregater och personlig skyddsutrustning, sändes till Ukraina.
 • Augusti - september
  Utrustning för skyddsrum, sjukhusutrustning och en genomlysningsapparat, sändes till Ukraina.
 • 2.8 Räddningsutrustning, såsom bårar, defibrillatorer, första hjälpen-paket och skyddsutrustning, sändes till Ukraina.
 • 8.7 Medicinska förnödenheter och strålskyddsutrustning sändes till Ukraina.
 • 16.5 Läkemedel och medicinsk utrustning sändes till Ukraina.
 • 14.4 Två ambulanser och räddningsutrustning sändes till Ukraina samt medicinsk utrustning till Moldova. Även en donation av läkemedel levererades till Ukraina. 
 • 13.4 Två experter sändes till Polen och Slovakien. Experterna hjälper till med samordningen av det humanitära bistånd som människor som flyr från Ukraina behöver.
 • 5.4 Två ambulanser, räddningsväsendets utrustning och skyddskläder skickades till Ukraina.
 • 26.3 En ambulans skickades till Ukraina.
 • 25.3 Räddningsväsendets utrustning och förnödenheter skickades till Ukraina.
 • 24.3 Medicinsk utrustning och strålningsmätare (dosimetrar) skickades till Ukraina.
 • 23.3 Två ambulanser skickades till Ukraina.
 • 23.3 Tre nya experter sändes till Moldavien. De nya experterna ersatte de experter som inledde sitt arbete den 4 mars, detta i enlighet med ett rotationssystem.
 • 19.3 Två ambulanser skickades till Ukraina.
 • 18.3 Fyra ambulanser skickades till Ukraina. 
 • 15.3 Två släckningsbilar skickades till Ukraina. 
 • 14.3 En expert från Strålsäkerhetscentralen sändes till Bryssel för att arbeta med lägesbilder i samband med strålnings- och kärnkraftsrelaterade frågor. 
 • 4.3, 7.3, 8.3 och 11.3 Skyddsutrustning för hälso- och sjukvården och medicinsk utrustning skickades till Ukraina. I helheten ingick donationer från kommunerna och anskaffningar via Försörjningsberedskapscentralen.
 • 4.3 De tre första experterna sändes till Moldavien. Experterna hjälper till med samordningen av det humanitära bistånd som människor som flyr från Ukraina behöver.
 • 3.3 En helhet av materiellt bistånd skickades till Moldavien. Leveransen innehöll nödinkvartering för 5 000 personer, ett fältkök, två duschtält och fem multifunktionstält. 
 • 1–2.3 Den första helheten av materiellt bistånd skickades till Ukraina. Leveransen innehöll nödinkvartering för 5 000 personer och skyddsutrustning för hälso- och sjukvården.