Statens civila bistånd från Finland till Ukraina och dess närområden

I Europa pågår en mycket exceptionell biståndsinsats. Genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism) har omfattande mängder bistånd skickats till Ukraina och dess grannländer. Europeiska kommissionen förbereder sig för en långvarig kris och för behov av bistånd. Inrikesministeriets räddningsavdelning samordnar finska statens civila bistånd till Ukraina via civilskyddsmekanismen.

Finlands civila bistånd

År 2023

I mars har det skickats 77 transformatorer, två flyttbara anläggningar för värme- och ångproduktion samt en ambulans och en ambulanssimulator till Ukraina. 

 I februari skickades flera stora reservkraftaggregat, UPS-aggregat, transformatorer, en flyttbar anläggning för värme- och ångproduktion, tre släckningsbilar och en tankbil, två fordon som lämpar sig för temperaturreglerade transporter, brandklädsel och 500 moderskapsförpackningar till Ukraina.

I januari skickades bussar, utrustning inom energisektorn, personlig skyddsutrustning och medicinsk utrustning till Ukraina. 

År 2022

30.12 sex ambulanser skickades till Ukraina.

22.12 skickades en långtradare med fördelningstransformatorer för att stödja energiförsörjningen i Ukraina.

19.-20.12. fyra långtradare med bland annat sjukhusutrustning, utrustning för räddningsväsendet, material för vattenrening och små generatorer.

7.12 Finland skickade iväg fem bussar till Ukraina. Avsikten är att bussarna ska vara till hjälp vid skoltransporter för ukrainska barn och unga. 

24.11 Elnätskomponenter, till exempel strömtransformatorer, brytare och reläer sändes till Ukraina. 

Oktober - november 
Reservkraftaggregater och personlig skyddsutrustning, sändes till Ukraina.

Augusti - september
Utrustning för skyddsrum, sjukhusutrustning och en genomlysningsapparat, sändes till Ukraina.

2.8 Räddningsutrustning, såsom bårar, defibrillatorer, första hjälpen-paket och skyddsutrustning, sändes till Ukraina.

8.7 Medicinska förnödenheter och strålskyddsutrustning sändes till Ukraina.

16.5 Läkemedel och medicinsk utrustning sändes till Ukraina.

14.4 Två ambulanser och räddningsutrustning sändes till Ukraina samt medicinsk utrustning till Moldova. Även en donation av läkemedel levererades till Ukraina. 

13.4 Två experter sändes till Polen och Slovakien. Experterna hjälper till med samordningen av det humanitära bistånd som människor som flyr från Ukraina behöver.

5.4 Två ambulanser, räddningsväsendets utrustning och skyddskläder skickades till Ukraina.

26.3 En ambulans skickades till Ukraina.

25.3 Räddningsväsendets utrustning och förnödenheter skickades till Ukraina.

24.3 Medicinsk utrustning och strålningsmätare (dosimetrar) skickades till Ukraina.

23.3 Två ambulanser skickades till Ukraina.

23.3 Tre nya experter sändes till Moldavien. De nya experterna ersatte de experter som inledde sitt arbete den 4 mars, detta i enlighet med ett rotationssystem.

19.3 Två ambulanser skickades till Ukraina.

18.3 Fyra ambulanser skickades till Ukraina. 

15.3 Två släckningsbilar skickades till Ukraina. 

14.3 En expert från Strålsäkerhetscentralen sändes till Bryssel för att arbeta med lägesbilder i samband med strålnings- och kärnkraftsrelaterade frågor. 

4.3, 7.3, 8.3 och 11.3 Skyddsutrustning för hälso- och sjukvården och medicinsk utrustning skickades till Ukraina. I helheten ingick donationer från kommunerna och anskaffningar via Försörjningsberedskapscentralen.

4.3 De tre första experterna sändes till Moldavien. Experterna hjälper till med samordningen av det humanitära bistånd som människor som flyr från Ukraina behöver.

3.3 En helhet av materiellt bistånd skickades till Moldavien. Leveransen innehöll nödinkvartering för 5 000 personer, ett fältkök, två duschtält och fem multifunktionstält. 

1–2.3 Den första helheten av materiellt bistånd skickades till Ukraina. Leveransen innehöll nödinkvartering för 5 000 personer och skyddsutrustning för hälso- och sjukvården.