Hjälp till ukrainare

Myndigheterna får mycket frågor om hur vi i Finland kan hjälpa ukrainare i nöd. Det är också många som frågar om sätt att hjälpa Ukrainas grannländer, som utsätts för ett hårt tryck att hjälpa dem som flytt från Ukraina.

Det effektivaste sättet för enskilda att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer, eftersom de har möjlighet att centraliserat leverera biståndet och bedöma behovet av hjälp på plats. Biståndsorganisationerna har erfarenhet av krissituationer och fungerande leveranskedjor. Om du donerar pengar, kontrollera att penninginsamlaren är tillförlitlig för att försäkra dig om att hjälpen hamnar rätt.

Anordnande av insamlingar för att hjälpa personer som drabbats av situationen i Ukraina | Polisen

Skatteförvaltningen har sammanställt svar på bl.a. skattefrågor som gäller donationer.
Rysslands invasion av Ukraina: donationer och övriga skatteärenden | Skatt

Också här nedan finns det information om olika sätt att hjälpa.

Tillhandahållande av inkvarteringslokaler

De som flytt från Ukraina kan söka tillfälligt skydd i Finland, vilket är en snabbare process än att söka asyl. På samma sätt som asylsökande har även personer som söker eller får tillfälligt skydd alltid möjlighet att bo på en förläggning. De kan också ordna sin inkvartering själva, om de så önskar. Migrationsverket samordnar inte privat inkvartering. 

Om du vill tillhandahålla inkvarteringslokaler till förläggningar, kan du kontakta det lokala Röda Korset.

Tillfälligt skydd | Migrationsverket (på finska) 

Kläd- och varudonationer

Förläggningarna har i allmänhet inte möjlighet att hantera stora mängder av donerade varor och kläder. 

Finlands Röda Kors och Röda Korsets Kontti-butiker levererar inte kläder eller varor till Ukraina. Såväl Röda Korsets lokala avdelningar som internationella Röda Korset ansvarar centraliserat för materialhjälpen på plats.

Tolkning och översättning

Myndigheterna beställer översättning och tolkning av sina egna etablerade avtalspartner. Med tanke på människors rättssäkerhet är det viktigt att säkerställa att översättningarna och tolkningarna håller hög kvalitet. 

Om du kan ukrainska, kan du erbjuda ditt kunnande åt översättningsbyråer.

Hjälp på plats

Ukrainas grannländer tar för närvarande emot stora mängder ukrainare som flytt från landet, och genom grannländerna transporteras också mycket bistånd till Ukraina. Detta orsakar belastning och kan leda till situationer som är svåra att förutse. Det har rapporterats om långa väntetider vid gränsövergångsställena mellan Ukraina och dess grannländer. Gränsområdena är överbelastade, och de lokala myndigheterna har önskat att myndighetsverksamheten inte ska försvåras av att utomstående reser till områdena.

I utrikesministeriets resemeddelande uppmanas resenärer att undvika alla resor till Ukraina och lämna landet omedelbart. Ukraina har utlyst krigstillstånd i hela landet, vilket kan innebära restriktioner i rörelsefriheten och göra det svårare att lämna landet.

Ukraina: resemeddelande | Utrikesministeriet

Tillhandahållande av läkemedelshjälp

Läkemedelshjälpen samordnas av sammanslutningar eller företag som har de tillstånd och den kompetens som förutsätts för export av läkemedel. På så sätt går distributionskedjan för läkemedel att spåra och läkemedlen hamnar i rätt händer hos hälso- och sjukvården i destinationslandet. Då äventyras inte heller läkemedlens kvalitet och säkerhet under transporten.

Säker användning av läkemedel förutsätter att man följer anvisningarna i bipacksedeln. Läkemedel som köpts i Finland har förpackningspåskrifter och bipacksedlar på finska och svenska, vilket betyder att den som talar något annat språk inte får information om säker användning av läkemedlet. Privatpersoner får i princip föra med sig till ett annat land endast de läkemedel som be behöver för eget bruk.

Bipacksedeln | Fimea 
Vilka läkemedel får jag ta med på resan? | Fimea

Frivilliga transporter av ukrainare 

Migrationsverket ber att meddela om ukrainare som anländer till Finland med frivilliga transporter. Du kan göra en anmälan till Migrationsverket på en webblankett eller vid behov per telefon.

Ett flertal aktörer och privatpersoner har meddelat att de ska åka och hämta människor som flytt från Ukraina till Finland. Det är fint och förståeligt att det finns en vilja att hjälpa. Det är dock bra att komma ihåg att människor som flyr ofta behöver stöd. Detta gäller i synnerhet barn. Myndigheter och biståndsorganisationer har erfarenhet av att hjälpa barn i krissituationer.

Om du åker och hämtar ukrainare till Finland, se till att du till exempel inte separerar barn från deras familjer eller närstående. Låt myndigheterna sköta placeringen av barn som inte har familj.

Det är viktigt att på förhand informera om ankommande transporter för att myndigheterna ska kunna bedöma behovet av inkvarteringslokaler och annat stöd. Migrationsverket samordnar endast inkvarteringen av asylsökande.

Meddela Migrationsverket i förväg om transport av personer från Ukraina | Migrationsverket

Stöd för integration

 Olika organisationer, kommuner och läroanstalter informerar på webbtjänsten stödförintegration.fi om verksamhet och tjänster med låg tröskel som stöder dem som flyttat till landet i etableringen och integrationen. Via tjänsten kan man söka till exempel språkklubbar, rådgivningstjänster, kamratstödsgrupper och mötesplatser.

På webbplatsen finns också information om utbildningar och evenemang för arbetstagare och frivilliga som möter människor som flyttat till landet. 

 Stödförintegration.fi