Hobbyskytte och jakt populärt i Finland

Antalet jägare och andra vapenintresserade är stort i Finland. Det finns mer än 1,5 miljoner lovliga skjutvapen och över 600 000 tillståndshavare.

De regionala polisinrättningarna har hand om beviljandet av tillstånd för anskaffning och innehav av vanliga skjutvapen. Polisstyrelsen beviljar bl.a. vapennäringstillstånd, tillstånd som gäller kommersiell utförsel, införsel, överföring och transitering, godkännande som vapensamlare samt förvärvstillstånd för särskilt farliga skjutvapen.

Polisstyrelsen utövar tillsyn i frågor som gäller skjutvapen samt styr polisens vapentillståndsförvaltning. Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning som gäller skjutvapen för civilt bruk.

På polisens webbsidor finns mer information om tillståndspraxis för skjutvapen, skjutvapenkontroll och kontroll av säkerheten vid användning av skjutvapen.

Försvarsministeriet ansvarar för kontrollen av utförsel av skjutvapen för militärt bruk. På försvarsministeriets webbsidor finns mer information om detta och om försvarsministeriets övriga uppgifter i anslutning till vapenkontroll.

Det samarbete som gäller internationell vapenkontroll och nedrustning handläggs av utrikesministeriet.

Mer information

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488591