Jakt och sportskytte är vanliga hobbyer i Finland

Antalet jägare och andra vapenintresserade är stort i Finland. I Finland finns det cirka 460 000 tillståndshavare och något under 1,5 miljoner lovliga skjutvapen.

De regionala polisinrättningarna svarar för beviljandet av vapentillstånd som berättigar till förvärv och innehav av vanliga skjutvapen och för tillsynen över vapenintresserade och vapennäringsidkare.

Polisstyrelsen beviljar bl.a. vapennäringstillstånd, tillstånd som gäller kommersiell utförsel, införsel, överföring och transitering, godkännande som vapensamlare samt förvärvstillstånd för särskilt farliga skjutvapen.

Polisstyrelsen utövar tillsyn i frågor som gäller skjutvapen samt styr polisens vapentillståndsförvaltning. Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning som gäller skjutvapen för civilt bruk.

På polisens webbsidor finns mer information om tillståndspraxis för skjutvapen, skjutvapenkontroll och kontroll av säkerheten vid användning av skjutvapen.

Försvarsministeriet ansvarar för kontrollen av utförsel av skjutvapen för militärt bruk. På försvarsministeriets webbsidor finns mer information om detta och om försvarsministeriets övriga uppgifter i anslutning till vapenkontroll. Utrikesministeriet bedriver internationellt samarbete kring vapenkontroll och nedrustning.

Mer information

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Telefon:0295488591   E-postadress: