Hoppa till innehåll
Media

En ny förordning om anmälan av identifieringsuppgifter om skjutvapen träder i kraft 1.11

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 9.14
Pressmeddelande 130/2020

Inrikesministeriet har utfärdat en ny förordning om en blankett med vilken innehavaren av näringstillstånd i vapenbranschen ska anmäla de identifieringsuppgifter om skjutvapen som lagen kräver (märke, modell, funktionssätt, kaliber och typ) till polisens temporära vapenregistersystem. Förordningen träder i kraft den 1 november 2020.

Enligt vapendirektivet ska EU-medlemsstaterna säkerställa att vapenhandlare och vapenmäklare rapporterar bland annat transaktioner som inbegriper skjutvapen eller väsentliga delar till de nationella myndigheterna. I Finland finns bestämmelser om detta i skjutvapenlagen. Enligt lagen ska en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen till vapenregistersystemet anmäla bland annat identifieringsuppgifterna om skjutvapen, effektiva luftvapen, gasspray och vapendelar samt till exempel namnet på och adressen och födelsetiden för den person som vapnet har lånats ut till.

I oktober har Polisstyrelsen sänt de blanketter som ska tas i bruk den 1 november till polisinrättningarna och vapennäringsidkarna för kännedom. På polisens webbplats finns anvisningar för vapennäringsidkare om anmälan av vapen till vapenregistersystemet. Polisstyrelsen ansvarar för tillstånd och tillsyn som gäller skjutvapen.

Ytterligare information
Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected] 
Seppo Sivula, polisinspektör, tfn 0295 488 591, [email protected]