Regeringen har gjort redogörelse för säkerheten


Lättläst.
Statsrådet, alltså regeringen, låter göra utredningar 
om viktiga saker för riksdagen. 

En sådan viktig sak är den inre säkerheten i Finland.
I år har regeringen kommit med en ny redogörelse 
för den inre säkerheten i Finland. 

Här berättar vi närmare om vad redogörelsen innehåller.
 

Inre säkerhet betyder att människors vardag är trygg
och att människor känner sig trygga. 
Olyckor och brottslighet minskar till exempel människors trygghet.
Polisen, nödcentralerna, räddningspersonal, gränsbevakningen 
och andra myndigheter hjälps åt att trygga människors säkerhet.

Finland är redan nu ett tryggt land för största delen av människorna. 
Men Finland bör bli ännu tryggare. Människor ska kunna få hjälp snabbt
i alla delar av Finland. Alla människor ska känna sig trygga.
Alla människor är lika mycket värda och alla har samma rättigheter.

Myndigheternas arbete är bara en liten del av säkerheten.
Till en trygg vardag hör arbete, utbildning och möjlighet 
att delta i samhället. Också hälsa och välfärd ökar säkerheten.

En del av de saker som påverkar säkerheten 
berör hela vår jord. Därför är det viktigt att Finland 
samarbetar med andra länder. Klimatförändringen, fattigdom och krig
är exempel på problem som är gemensamma för alla länder. 
Överallt behöver man också el och datanät. 
Utan dessa fungerar samhället inte ordentligt.

Ny teknik och kunniga arbetstagare 
är en viktig del av säkerheten. Till det behövs pengar. 
Med pengar kan man köpa utrustning och arbetsredskap
och anställa tillräckligt många arbetstagare.

Nu ska riksdagen diskutera redogörelsen för säkerheten. 
Det är riksdagen som bestämmer om sakerna 
som föreslås i redogörelsen blir verklighet. 
Riksdagen bestämmer också om finansieringen. 
När beslutet är gjort börjar myndigheterna förverkliga besluten.

Den svenska lättlästa texten har utarbetats  i samarbete med LL-Center.