Kommunikation riktad till ursprungsländerna för dem som försöker komma till östgränsen

Sidan riktar sig särskilt till dem som försöker komma till Finland via gränsen mellan Finland och Ryssland och till dem som hjälper dessa människor. Vi riktar kommunikationen till ursprungsländerna i sociala medier och bifogar länkar till sidorna enligt innehållet nedan i våra inlägg i sociala medier.

Det är viktigt att förmedla information till ursprungsländerna om hur Finland agerar i denna situation. Vi berättar också om svåra väderleksförhållanden och varnar för att tro på smugglarnas och andra mellanhänders erbjudanden och historier. 

Sidan har publicerats förutom på finska, svenska och engelska också på arabiska och somaliska.


Finlands östgräns är stängd

Du kommer inte in i Finland via gränsen mellan Finland och Ryssland. Gränsövergångsställena vid Finlands östgräns är stängda. Du kan inte söka asyl vid Finlands östgräns.

Kom inte till gränsen. 

De finska myndigheterna övervakar gränserna hela tiden. Övervakningen sker på land, till sjöss och i luften.

Tro inte på smugglarnas lögner

Östgränsen har stängts eftersom de ryska myndigheterna utnyttjar människor för att driva sina egna mål.

Tro inte på smugglarnas och andra mellanhänders lögner. De sprider falsk information om Finland på webben. Smugglarna ljuger eftersom de vill ha dina pengar.

Finland vill förhindra att människor riskerar sig själva och kommer till gränsen därför att de fått falsk information.

Dina fingeravtryck lagras i en europeisk databas

Att söka asyl i Finland kan inte användas som en kanal för att komma in i andra länder. De europeiska länderna har kommit överens om att asylansökan endast behandlas i en stat. Detta kallas Dublinförfarandet.

Myndigheten registrerar dina uppgifter och sparar dina fingeravtryck, din underskrift och ett foto av dig. Dina fingeravtryck lagras i den gemensamma europeiska databasen Eurodac. Enligt lagen kan du inte vägra lämna fingeravtryck.

Mer information:

Finlands östgräns hålls stängd tills vidare | pressmeddelande den 4 april 2024

Gränsbevakningsväsendet övervakar Finlands gränssäkerhet. Mer information om inresebegränsningarna: Begränsningar vid gränsövergångsställen på Finlands östgräns

Information om Dublinförfarandet på Europeiska kommissionens webbplats | på engelska

Information om kraven på trygg och laglig invandring finns på webbplatsen för Migrationsverket i Finland: Ansökningsguide | Migrationsverket