Begäran om information till ministeriet

Var och en har i enlighet med offentlighetslagen (621/1999) rätt att erhålla information om ministeriets offentliga handlingar.

Identifiera din begäran om information så noga som möjligt, så att handlingarna lätt kan hittas. Det lönar sig alltid att ange datum eller rubrik för handlingen, ifall dessa är kända. Ministeriets registratorskontor hjälper vid behov med att identifiera begäran om information.

En del av inrikesministeriets material förvaras vid ministeriet och en del har flyttats annanstans. Bekanta dig med var inrikesministeriets material förvaras, så att du skickar din begäran om information till rätt myndighet.

Man strävar efter att besvara begäran om handlingar inom två veckor. När det gäller omfattande informationssökningsuppdrag kan leveranstiden vara längre (fyra veckor).

För utlämnande av en handling och för att ta fram uppgifterna kan en avgift tas ut med stöd av 34 § i offentlighetslagen.

Inrikesministeriets beskrivning av handlingars offentlighet

Inrikesministeriets material

Vid inrikesministeriet förvaras handlingarna om de ärenden som blivit anhängiga efter den 2 augusti 2010. Äldre handlingar har flyttats till Riksarkivet.

Handlingar med anknytning till frågor som rör gränsområden och befolkningsförflyttningar finns i Riksarkivet.

Ministrarnas arkiv

Regeringarna är självständiga arkivbildare, och inget material förknippat med deras verksamhet bevaras vid ministeriet. Ministrarnas arkiv kan efterfrågas hos statsrådets kanslis registratorskontor.

Projektmaterial i statsrådet

Information om projektens, organens och arbetsgruppernas material finns i statsrådets tjänst för projektinformation på adressen valtioneuvosto.fi/hankkeet.