Tietopyyntö ministeriöön

Jokaisella on julkisuuslain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto ministeriön julkisista asiakirjoista.

Yksilöi tietopyyntösi mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjat voidaan helposti löytää. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, mikäli se on tiedossa. Ministeriön kirjaamo auttaa tietopyynnön yksilöimisessä tarvittaessa.

Osa sisäministeriön aineistoista säilytetään ministeriössä ja osa on siirretty muualle. Tutustu sisäministeriön aineiston sijaintipaikkoihin, jotta pystyt ohjaamaan tietopyynnön oikealla viranomaiselle.

Asiakirjapyyntöihin pyritään vastaamaan kahden viikon kuluessa. Laajoissa tiedonhakutehtävissä toimitusaika voi olla pidempi (neljä viikkoa).

Asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Sisäministeriön aineistot

Sisäministeriössä säilytetään niiden asioiden asiakirjoja, jotka ovat tulleet vireille 2.8.2010 jälkeen. Vanhemmat asiakirjat on siirretty Kansallisarkistoon.

Raja-alueisiin ja väestönsiirtoihin liittyvien asioiden asiakirjat ovat Kansallisarkistossa.

Ministereiden arkistot

Hallitukset ovat itsenäisiä arkistonmuodostajia, eikä niiden toimintaan liittyviä aineistoja säilytetä ministeriössä. Ministereiden arkistoja voi tiedustella valtioneuvoston kanslian kirjaamosta.

Valtioneuvoston hankeaineistot

Hankkeiden, toimielinten ja työryhmien aineistoista löytyy tietoa valtioneuvoston hankeikkunasta.