Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistusta toteutettiin osana maakuntauudistusta. Uudistushankkeen toimikausi oli 15.12.2015-31.12.2018.

Uudistushankkeen 15 työryhmää saivat työnsä valmiiksi ja tekivät kaiken kaikkiaan 97 pelastustoimen sisältöön liittyvää ehdotusta. Pelastustoimen sisällöllinen uudistus jatkuu ja parhaillaan arvioidaan työryhmien tekemien ehdotusten pohjalta sitä, mitä asioita lähdetään kehittämään.

Pelastustoimen sisällöllisen uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet on määritelty ja niitä tarkennetaan ottaen huomioon uusi hallitusohjelma.

Tavoitteena tehokas ja yhtenäinen pelastustoimi koko Suomessa

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on

  • taata kustannustehokas, yhtenäinen ja laadukas pelastustoimi koko maassa
  • varmistaa pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene
  • varautua myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin kaikkialla Suomessa sekä
  • varmistaa, että pelastustoimen mahdollisuudet toteuttaa ensihoitoa ja yhteistyöhyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa säilyvät
  • vahvistaa ja parantaa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota.

Lisätietoja

Taito Vainio, Ohjaus- ja kehittämisjohtaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Ohjausyksikkö 0295488423  


Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja/lagstiftningsdirektör 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488413