Strategiasta suunta pelastustoimen kehittämiselle


Kansalliset tavoitteet pelastustoimelle -kuva: 1. Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä 2. Pelastustoimella on valmius vastata riskeihin omalla toimialallaan 3. Pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani 4. Palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja yhdenmukaisesti 5. Jokainen on tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta ja ympäröivästä turvallisuudesta 6. Pelastustoimi kehittää aktiivisesti toimintatapojaan 7. Henkilöstö voi hyvinPelastustoimen toimintaa ja käynnissä olevaa uudistusta ohjaa strategia, jonka visio on Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. Strategia on valmisteltu vuosille 2016 – 2025.

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - pelastustoimen strategia vuoteen 2025 | SM julkaisu 18/2016

Parannamme yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa oloissa – myös poikkeusoloissa - yhdessä muiden toimijoiden kanssa lähellä ihmistä:

 • vähentämällä onnettomuuksia
 • vastaamalla pelastustoiminnasta
 • osallistumalla siviilivalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen
 • rajoittamalla onnettomuuksien seurauksia kaikissa oloissa ja hyödyntämällä pelastustoimen valmiutta nykyistä laajemmin yhteiskunnassa sekä
 • tuottamalla terveydenhuollon kanssa sovittuja ensivaste- ja ensihoitopalveluja

Pelastustoimen kansalliset tavoitteet 2025

 1. Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä
 2. Pelastustoimella on valmius vastata riskeihin omalla toimialallaan
 3. Pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani
 4. Palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja yhdenmukaisesti
 5. Jokainen on tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta ja ympäröivästä turvallisuudesta
 6. Pelastustoimi kehittää aktiivisesti toimintatapojaan
 7. Henkilöstö voi hyvin

Pelastustoimen strategia kuvina | infograafi

Pelastustoimen arvot

Pelastustoimen arvot ovat:

inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – yhteistyössä

Tutustu tarkemmin arvoihin:

 

Lisätietoja

Tiina Männikkö, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Ohjausyksikkö 0295488415