Hätäkeskukset vastaanottavat hätäilmoitukset

Hätäkeskukset ottavat vastaan pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia ja välittävät ne edelleen auttaville viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

Hätäkeskus myös neuvoo ja opastaa hätäpuhelun soittajaa. Hätäkeskus toimii avun ja turvan ensimmäisenä viranomaislenkkinä auttamisen ketjussa.

Hätäkeskuslaitos tuottaa Manner-Suomen hätäkeskuspalvelut

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suomessa on kuusi hätäkeskusta, joiden yhteinen esikunta sijaitsee Porissa. Hätäkeskukset sijaitsevat Keravalla, Kuopiossa, Oulussa, Vaasassa, Porissa ja Turussa.

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen virasto, jota sisäministeriö tulosohjaa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Jokainen hätäkeskustoimintaan osallistuva viranomainen antaa toimialaansa liittyvät tehtävien käsittelyä, välittämistä ja muuta ilmoituksen tai tehtävän hoitamista koskevat ohjeet ja suunnitelmat Hätäkeskuslaitokselle.

Hätäkeskustietojärjestelmä ERICA yhtenäistää hätäpuhelujen vastaanoton

Kaikissa Suomen kuudessa hätäkeskuksessa on käytössä yhteinen tietojärjestelmä, ERICA. Järjestelmä on hätäkeskusten lisäksi poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä Rajavartiolaitoksen käytössä.

Tietojärjestelmä ohjaa hätäpuhelut ensisijaisesti soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen, mutta jos tämä hätäkeskus on ruuhkautunut, etsitään vapaa hätäkeskuspäivystäjä muista hätäkeskuksesta.