Kansainväliset tehtävät kuuluvat pelastustoimeen

Pelastustoimeen kuuluu jatkuva kansainvälinen yhteistyö, jota tehdään niin Euroopan unionin, YK:n, Naton, Pohjoismaiden kuin muidenkin naapurimaiden kanssa.

Suomi voi antaa pelastustoimeen kuuluvaa apua ulkomaille toisen maan, EU:n tai kansainvälisen järjestön pyynnöstä. Tarvittaessa Suomi voi myös pyytää vastaavaa apua muilta mailta. Apu voi olla pelastusmuodostelmia, asiantuntija- tai materiaaliapua. Apua annetaan esimerkiksi luonnonkatastrofeissa tai ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuuksissa.

Toiminta käynnistyy katastrofin kohteeksi joutuneen maan avunpyynnöllä, joka voi tulla joko kahdenvälisesti tai EU:n pelastuspalvelumekanismin, YK:n humanitaarisen avun toimiston (OCHA) tai NATO:n pelastuspalvelun koordinointikeskuksen (EADRCC) kautta

Sisäministeriö päättää avunannosta ulkomaille

Sisäministeriö päättää pelastustoimen avunannosta ulkomaille. Pelastusopisto ylläpitää kansainvälisten asiantuntijoiden rekisteriä, kouluttaa asiantuntijoita, järjestää harjoituksia sekä vastaa kalustohankinnoista ja varastoinnista.

Kun Suomi päättää lähettää asiantuntijoita ulkomaille, Pelastusopisto kokoaa avustusjoukon ja vastaa logistiikasta. Suomi voi lähettää ulkomaille apuna esimerkiksi

  • maastopalomuodostelman 
  • suurtehopumppumuodostelman 
  • teknisen tuen muodostelman
  • yksittäisiä asiantuntijoita eri aloilta
  • materiaaliapua, esimerkiksi telttoja, huopia ja muita avustustarvikkeita.

Euroopan komissio tukee pelastuspalvelumekanismin kautta Euroopan maiden yhteistyötä pelastuspalvelun alalla, mm. ennaltaehkäisyssä, varautumisessa sekä avustustoiminnassa. Komissio rahoittaa myös erilaisia hankkeita pelastuspalvelumekanismin kautta.

Paikallinen ja alueellinen yhteistyö perustuvat sopimuksiin

Suomi on tehnyt useita alueellisia ja kahdenvälisiä sopimuksia lähialueensa maiden kanssa. Nämä sopimukset koskevat sekä onnettomuuksien ehkäisyä, varautumista että pelastustoimintaa onnettomuuden sattuessa. Sopimuksissa on sovittu menettelytavoista avun pyytämisessä ja antamisessa.

Suomella on pelastustoimea koskeva sopimus muun muassa

  • muiden Pohjoismaiden (Nordred)
  • Viron
  • Venäjän
  • Barentsin alueen maiden sekä
  • arktisen alueen maiden kanssa.

Sopimusten osapuolet voivat pyytää toisiltaan rajat ylittävää pelastusapua.

Lisätietoja

Pauliina Eskola, Kansainvälisten asioiden johtaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Puhelin:0295488263   Sähköpostiosoite: