Hybridiuhat ja hybridivaikuttaminen 

Hybridiuhissa on kyse pahantahtoisesta ulkoisesta vaikuttamisesta, jolla valtiollinen toimija pyrkii eri keinoja yhdistelemällä systemaattisesti vaikuttamaan kohteena olevaan maahan. Hybridivaikuttamisen tavoitteena on hyödyntää kohteeksi valitun valtion haavoittuvuuksia ja pyrkiä tekemään se mahdollisimman peitellysti. 

Hybridivaikuttaminen on autoritääristen valtioiden keskeinen vaikuttamisväline. Keinovalikoimaan voi kuulua esimerkiksi poliittisia, diplomaattisia, taloudellisia ja sotilaallisia keinoja sekä informaatio- ja kybervaikuttamista.

Torjunta edellyttää verkostomaista työskentelyä

Suomen turvallisuusympäristön heikentymisen vuoksi hybridivaikuttamisesta on yhä enenevissä määrin havaintoja ja on tärkeää, että viranomaiset seuraavat sitä aktiivisesti. 

Toimet hybridiuhkien torjumiseksi eivät lähtökohtaisesti ole minkään yksittäisen toimialan tai ministeriön yksinään valmistelevia asioita. Verkostomainen valmistelu on tunnistettu keskeiseksi kansalliseksi toimintamalliksi sekä sisäministeriössä että laajemmin valtioneuvostossa. Ministeriöiden välistä yhteistyötä hybridivaikuttamisen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja kriisinsietokyvyn parantamiseksi on lisätty.

Sisäministeriön varautuminen hybridiuhkiin

Sisäministeriö on luonut hallinnonalalleen tiedonkulkua ja uhkien tunnistamista parantavia järjestelyjä, joilla vastataan Suomeen kohdistuvaan hybridivaikuttamiseen. 

Sisäministeriössä toimii hybridiuhkaverkosto, jonka työtä koordinoi kansallisen turvallisuuden yksikkö. Verkostossa käsiteltävät asiat liittyvät valtioneuvoston ja EU-tason yhteiseen valmisteluun. Verkosto luo myös linkin ministeriön toimialakohtaisen valmistelun sekä yhteisen valmiussuunnittelun välille. Verkosto vastaa ministeriön koko toimialan kattavan hybriditoimintaa koskevan uhka-arvion laatimisesta yhteistyössä suojelupoliisin kanssa.

Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikkö toimii myös valtioneuvostotason koordinaattorina Euroopan unionin sekä muiden kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa tehtävässä hybridiuhka-arviointitoiminnassa. 

Lisätietoja

Eero Kytömaa, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Kansallisen turvallisuuden yksikkö Puhelin:0295488280   Sähköpostiosoite: