Rahastot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

EUSA-rahastojen tunnusEU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa:

  • turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto
  • sisäisen turvallisuuden rahasto, joka jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.

Rahastojen kautta pyritään kehittämään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sisärajatonta aluetta. Suomessa sisäasioiden rahastojen kansallisena vastuuviranomaisena toimii sisäministeriö.

EUSA-rahastojen sivut

Palosuojelurahasto

Palosuojelurahaston tunnusPalosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa.

Rahasto myöntää vuosittain avustuksia noin yhdeksän miljoonaa euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Keskeisimpiä avustuskohteita ovat olleet pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta, alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä kaluston hankinta ja paloasemien rakentaminen.

Palosuojelurahaston sivut