Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin, jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa. Neuvoston päätös tuli voimaan 4.3. ja jätti jäsenmaille harkintavaltaa suojelun tarkan kohderyhmän määrittämiseen. Suomessa suojelua annetaan EU-tason päätöstä laajemmalle Ukrainasta paenneiden joukolle. Valtioneuvosto päätti asiasta 7.3.

Kuka voi saada tilapäistä suojelua?

Kaikissa jäsenmaissa tilapäistä suojelua saavat

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä
  • muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Edellytyksenä on, että henkilö on asunut Ukrainassa ja lähtenyt sieltä Venäjän suurhyökkäyksen alettua eli 24.2. tai sen jälkeen.

Suomessa tilapäistä suojelua annetaan lisäksi seuraaville henkilöille:

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka pakenivat Ukrainasta vähän ennen 24.2. eivätkä konfliktin seurauksena voi palata. Komissio on kehottanut jäsenmaita joustavuuteen näiden henkilöiden osalta.
  • Muut Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.
  • Ukrainassa laillisesti (muutenkin kuin pysyvästi) oleskelleet EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka eivät voi palata kotimaahansa. Tämä ryhmä mainitaan jäsenmaille valinnaisena ryhmänä EU-tason päätöksessä.

Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään 1 vuodeksi kerrallaan.

Valtioneuvoston päätös on voimassa 4.3.2023 saakka. Päätöstä suojelun antamisesta voidaan EU:ssa tarvittaessa pidentää 6 kuukauden jaksoissa, yhteensä enintään 3 vuoteen. Jos tilanne muuttuisi ja EU:ssa katsottaisiin, että Ukrainaan olisi mahdollista palata turvallisesti ja pysyvästi, suojelu voitaisiin myös neuvoston päätöksellä päättää lyhyemmässäkin ajassa.

Tilapäisen suojelun hakeminen ja suojelua saavan oikeudet

Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta. 

Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua hakeneilla on välittömästi oikeus tehdä työtä.  

Tarkemmat ohjeet hakumenettelystä, oleskeluluvan kestosta ja tilapäistä suojelua saavan oikeuksista:
Tilapäinen suojelu | Maahanmuuttovirasto

Yhteystiedot tilapäisen suojelun nojalla oleskelulupaa hakeville ja turvapaikanhakijoille:  
Poliisin yhteystietoja turvapaikanhakijoille | Poliisi

Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuvien oikeus sosiaaliturvaan | Kela