Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin, jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa. Neuvoston päätös tuli voimaan 4.3.2022 ja jätti jäsenmaille harkintavaltaa suojelun tarkan kohderyhmän määrittämiseen. Suomessa suojelua annetaan EU-tason päätöstä laajemmalle Ukrainasta paenneiden joukolle. Valtioneuvosto päätti asiasta 7.3.2022.

EU:ssa on päätetty tilapäisen suojelun jatkamisesta 4.3.2026 saakka.

Kuka voi saada tilapäistä suojelua?

Kaikissa jäsenmaissa tilapäistä suojelua saavat

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä
  • muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Edellytyksenä on, että henkilö on asunut Ukrainassa ja lähtenyt sieltä Venäjän suurhyökkäyksen alettua eli 24.2.2022 tai sen jälkeen.

Suomessa tilapäistä suojelua annetaan lisäksi seuraaville henkilöille:

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka pakenivat Ukrainasta vähän ennen 24.2.2022 eivätkä konfliktin seurauksena voi palata. Komissio on kehottanut jäsenmaita joustavuuteen näiden henkilöiden osalta.
  • Muut Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.

Maahanmuuttovirasto on jatkanut tilapäisen suojelun oleskelulupia lakimuutoksen perusteella. Alun perin vuodeksi myönnettyjä lupia jatketaan 4.3.2025 asti. Oleskeluluvan jatkoa ei tarvitse hakea erikseen. 

EU:ssa käyttöön otettu tilapäinen suojelu oli alun perin voimassa vuoden ajan EU-neuvoston päätöksen voimaantulosta eli 4.3.2023 saakka, jonka jälkeen suojelu jatkui vuodella, 4.3.2024 saakka. Euroopan oikeus- ja sisäasioiden neuvosto saavutti syyskuussa yhteisymmärryksen ukrainalaisten tilapäisen suojelun jatkamisesta vuoteen 2025 saakka. Tilapäinen suojelu sotaa pakeneville ukrainalaisille jatkuu 4.3.2026 asti. Euroopan unionin neuvosto päätti asiasta 25.6.2024. 

Sinä aikana, kun päätös on voimassa, Suomi ja kaikki EU-maat ovat velvollisia myöntämään päätöksessä määritetylle ryhmälle tilapäistä suojelua ja sen osoitukseksi oleskeluluvan. 

Tilapäisen suojelun hakeminen ja suojelua saavan oikeudet

Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta. 

Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua hakeneilla on välittömästi oikeus tehdä työtä.  

Tarkemmat ohjeet hakumenettelystä, oleskeluluvan kestosta ja tilapäistä suojelua saavan oikeuksista:
Tilapäinen suojelu | Maahanmuuttovirasto

Yhteystiedot tilapäisen suojelun nojalla oleskelulupaa hakeville ja turvapaikanhakijoille:  
Poliisin yhteystietoja turvapaikanhakijoille | Poliisi

Maaliskuusta 2023 alkaen tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset voivat hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa, kun he ovat oleskelleet Suomessa vuoden. Kotikunnan saatuaan he siirtyvät vastaanottopalveluista kokonaan kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden asiakkaiksi ja kuntalaisiksi.

Tilapäinen suojelu ja kotikunta | Migri
Kotikunnan palvelut verrattuna vastaanottopalveluihin | Migri
Tietoa kotikunnan hakemisesta Ukrainasta saapuville | DVV
Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin | Kela