Sisäministeriön ilmiöpäivät.

Mitä alueelliset erot tarkoittavat sisäiselle turvallisuudelle?

Ajankohta: to 26.10.2023 klo 9.00-16.00 

Ilmiöpäivän aikana kuulet asiantuntijapuheenvuoroja sekä pääset keskustelemaan muiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden kanssa tilaisuuden teemasta. 

Tilaisuus on suunnattu laajasti sisäisen turvallisuuden aihealueiden parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Ilmiöpäivän aikana tallennettiin myös Turvallisuuden alueelliset erot -TuoviCast jakso. 

Ohjelma 26.10.

9.00 Tapahtuman avaussanat
strategiapäällikkö Ari Evwaraye, sisäministeriö

9.15 Aloituspuheenvuoro: Sisäministeriön ilmiökeskeinen visio
osastopäällikkö Jukka Aalto, sisäministeriö

9.30 Yleiskatsaus sisäasiainhallinnon ennakointityöhön: Mistä ilmiöt kumpuavat?
erityisasiantuntija Leena Seitovirta, sisäministeriö

10.00 Nousevien ilmiöiden tunnistaminen: Case Delfoi
erityisasiantuntija Ilona Suojanen, sisäministeriö

10.30 Sentimentti-tietotyökalu
erityisasiantuntija Sini Erholtz, sisäministeriö

11.00 Tauko

11.45 Elinympäristöt ja sosiaaliset instituutiot turvallisuutta rakentamassa

tutkijatohtori Karoliina Suonpää, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

12.15 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelu
rikoskomisario Jukka Kero, Pohjanmaan poliisilaitos

12.45 Kaupunki-maaseutu-jaottelun ongelmallisuus; alueisiin mahtuu monta koettua todellisuutta
tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen, Ruralia-instituutti

13.15 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelu
pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, sisäministeriö

13.45 Tauko

14.00 Alueellisten erojen poliittiset ulottuvuudet Suomessa
aluesuunnittelun ja –politiikan professori Sami Moisio, Helsingin yliopisto

14.30 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua
erityisasiantuntija, projektipäällikkö Eija Raasakka, Lapin ammattikorkeakoulu

15.00 Aluepolitiikan tulevaisuus ja jälkimainingit
tutkimusjohtaja Timo Aro, Turun kaupunki

15.30 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua
kehittämispäällikkö Ari Korhonen, Kuntaliitto

16.00 Tapahtuma päättyy

Ilmiöpäivät lyhyesti

Sisäministeriön ilmiöpäivien tarkoituksena on syventyä sisäisen turvallisuuden kannalta keskeisiin ilmiöihin. Ensimmäinen ilmiöpäivä järjestetään 26.10.2023 virtuaalitapahtumana, jolloin tapahtuman keskiössä on alueellisten erojen vaikutukset sisäiseen turvallisuuteen. Jatkossa ilmiöpäiviä pyritään järjestämään pari kertaa vuodessa vaihtuvin teemoin.

Ilmiöpäivät

  • esittelevät sisäministeriön ilmiökeskeistä visiota, tehtyä ennakointityötä ja siihen liittyviä tutkimuksia ja tiedontuotantoa.
  • rakentavat yhtenäistä ymmärrystä ilmiöiden luonteesta ja niiden vaikutuksista.
  • edistävät sisäisen turvallisuuden ilmiöiden parissa tehtävää yhteistyötä yli sektorirajojen.

Lisätietoja

Sini Erholtz, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strategia- ja kehittämisyksikkö Puhelin:0295488439   Sähköpostiosoite: