Sisäministeriön ilmiöpäivät.

Mitä informaatiovaikuttaminen tarkoittaa sisäiselle turvallisuudelle?

Ajankohta: ke 10.4.2024 klo 12.00-16.30
Tilaisuuden tallenne: https://youtu.be/Ou1yyA67Jdo?si=ALTik3NtG-Su62Bu

Ilmiöpäivän aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja sekä keskusteltiin sisäisen turvallisuuden toimijoiden kanssa tilaisuuden teemasta. 

Tilaisuus oli suunnattu laajasti sisäisen turvallisuuden aihealueiden parissa työskenteleville asiantuntijoille. 

Ohjelma 10.4.

12.00 Tapahtuman avaussanat
kehittämisjohtaja Leena Seitovirta, sisäministeriö

12.15 Informaatiovaikuttaminen sisäisen turvallisuuden haasteena
KTT Panu Moilanen, lehtori, Jyväskylän yliopisto

12.45 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelu
erityisasiantuntija Hannu Kotipelto, sisäministeriö

13.15 Informaatiovaikuttamisen haasteet ja ratkaisut EU:ssa
Strategic Communications Officer Pasi Eronen Watt, EU East Stratcom Task Force

13.45 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelu
asiantuntija Arttu Forsell, sisäministeriö

14.15 Tauko

14.30 Informaatiovaikuttamisen rooli radikalisoitumisessa ja yhteiskuntarauhan horjuttamisessa
dosentti Leena Malkki, Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja, Helsingin yliopisto

15.00 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelu
FT, dosentti Saija Benjamin, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki, vieraileva tutkija, Helsingin yliopisto

15.30 Viestinnän voima informaatiovaikuttamisen aikakaudella
eversti Aki-Mauri Huhtinen, emeritusprofessori, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja, Maanpuolustuskorkeakoulu

16.00 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelu
viestintäjohtaja Eriikka Koistinen, sisäministeriö

16.30 Tapahtuma päättyy

Ilmiöpäivät lyhyesti

Sisäministeriön ilmiöpäivien tarkoituksena on syventyä sisäisen turvallisuuden kannalta keskeisiin ilmiöihin. Ilmiöpäiviä pyritään järjestämään pari kertaa vuodessa vaihtuvin teemoin.

Ilmiöpäivät

  • esittelevät sisäministeriön ilmiökeskeistä visiota, tehtyä ennakointityötä ja siihen liittyviä tutkimuksia ja tiedontuotantoa.
  • rakentavat yhtenäistä ymmärrystä ilmiöiden luonteesta ja niiden vaikutuksista.
  • edistävät sisäisen turvallisuuden ilmiöiden parissa tehtävää yhteistyötä yli sektorirajojen.

Aiemmat ilmiöpäivät

Lisätietoja

Sini Erholtz, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strategia- ja kehittämisyksikkö Puhelin:0295488439   Sähköpostiosoite: