Kansallinen turvallisuus

Suomen kansallisesta turvallisuudesta vastaavat useat eri toimijat niin ministeriö- kuin virastotasolla. Kansallinen turvallisuus edellyttää jatkuvaa poikkihallinnollista yhteistyötä.
Sisäministeriö osallistuu laajasti kansallisen turvallisuuden asioiden käsittelyyn valtioneuvostotasolla. Lisäksi sisäministeriö ohjaa ja valvoo suojelupoliisiin toimintaa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön.