Kampanjat parantavat ihmisten turvallisuustaitoja

Ensisijainen vastuu onnettomuuksien ehkäisystä sekä omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta huolehtimisesta on jokaisella itsellään. Pelastustoimen turvallisuuskampajoinnin tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt osaavat ympäristöissään ja toiminnassaan ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuuden kohdatessa.

Sisäministeriö ja pelastuslaitokset ovat mukana useissa kampanjoissa.

NouHätä-kampanja

8-luokkalaisten valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Käytännön kampanjatyötä koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

www.nouhata.fi

Paloturvallisuusviikko

Marraskuun lopussa vietettävä Paloturvallisuusviikko parantaa jokaisen ihmisen paloturvallisuutta ja paloturvallisuustaitoja.

  • Osallistu Päivä paloasemalla -tapahtumaan ja opi tärkeitä paloturvallisuustaitoja sekä tutustu palokunnan toimintaan hauskoilla tehtävärasteilla.
  • Tarkista Palometrin tarkistuslistan avulla, että paloturvallisuuden perusasiat ovat kotonasi kunnossa. Tee myös Palometri! ja testaa kuinka paloriskialtis olet.
  • Palovaroitinpäivän tavoite on herättää keskustelua ja innostaa ihmisiä ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta omasta paloturvallisuudestaan. Palovaroitin on paitsi lakisääteinen, myös edullinen ja helppo tapa turvata ihmishenkiä ja omaisuutta. Palovaroitinpäivää vietetään myös muissa Pohjoismaissa.

Viikon koordinoinnista vastaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

www.paloturvallisuusviikko.fi

112-päivä

112-päivä 11.2. aloittaa eri turvallisuustoimijoiden yhteisen kampanjaviikon, jolla kiinnitetään huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, vapaa-ajalla ja töissä.

www.112-paiva.fi

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke tuottaa ja jakaa tietoa tapaturmien ehkäisystä väestölle. Hanke vastaa myös koko väestölle suunnattujen turvallisuuskampanjoiden Pysy pystyssä -kampanjan ja Tapaturmapäivän toteuttamisen koordinoinnista. Tapaturmien ehkäisytyötä tehdään laaja-alaisessa poikkihallinnollisessa verkostossa.

www.kotitapaturma.fi

Tapaturmapäivä

Tapaturmapäivää vietetään, kun 13. päivä osuu perjantaille. Tapaturmapäivä nostaa esiin keinoja, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.

www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva

Pysy pystyssä -kampanja

Kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Pystyssä pysymisen seitsemän askelta auttavat ehkäisemään liukastumisia ja niistä aiheutuvia loukkaantumisia

www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa