Kyberrikollisuus ylittää rajat tietoverkoissa

Kyberrikollisuus eli tietotekniikkarikollisuus tarkoittaa tietotekniikkaan tai tietoverkkoihin kohdistuvia rikoksia tai tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyväksi käyttäen tehtäviä rikoksia.

Tietoverkot ovat tänä päivänä olennainen osa rikollisuuden ja rikostorjunnan toimintaympäristöä ja nykyään yhä suurempi osa poliisin tietoon tulleista rikoksista tehdään tietoverkoissa tai tietojärjestelmissä.

Tietoverkkorikoksia ovat esimerkiksi palvelunestohyökkäykset, jolloin kohteena olevan tietojärjestelmän toimintaa tarkoituksellisesti estetään tai hidastetaan. Tietokoneeseen voidaan myös tartuttaa haittaohjelma (virus, mato tai troijalainen tms.), jolloin tietojärjestelmä tekee ei-toivottuja toimia tietokoneessa, esimerkiksi vakoilee tai lähettää tietoa tietylle tietokoneelle. Hakkeroinnin avulla taas voidaan tunkeutua luvatta tietoverkkoon tai tietojärjestelmään (tietomurto) ja esimerkiksi tuhota tietojärjestelmässä olevia tietoja tai käyttää järjestelmää omiin tarkoituksiin.

Omaisuusrikoksia ja terroristien rekrytointia

Yleisimpiä rikostyyppejä ovat omaisuusrikokset – lähinnä petokset ja maksuvälinepetokset, mutta myös rahanpesu ja kiristysrikokset. Verkkoympäristö on myös lisännyt rikoksentekomahdollisuuksia lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa seksuaalisessa hyväksikäytössä. Hyväksikäyttömahdollisuudet ovat lisääntyneet internetin käytön laajetessa.

Väkivaltaiseen ekstremismiin kytkeytyvät henkilöt ja terroristiset toimijat käyttävät kyberympäristöä laajamittaisesti propaganda- ja terroristisen materiaalin levittämiseen, uusien jäsenten rekrytointiin ja väkivaltaiseen radikalisoimiseen. Internettiä voidaan hyödyntää lisäksi terrorististen toimijoiden väliseen yhteydenpitoon ja toiminnan, kuten terroriteon, suunnitteluun.

Rajat ylittävää rikollisuutta

Kyberrikoksiin liittyy usein keskeisenä elementtinä kansainvälisyys. Verkossa tapahtuvat rikokset ovat monesti kansalliset rajat ylittäviä, sillä verkossa ei ole samanlaisia fyysisiä rajoitteita, kuin monilla perinteisillä rikoksilla. Näin ollen rikosten tekijöiden ja uhrien fyysisellä sijainnilla ja etäisyydellä ei ole periaatteessa merkitystä.

Suurin osa tietoverkkorikollisuudesta jää tulematta poliisin tietoon ja rikokset, joista poliisi käynnistää esitutkinnan, jäävät usein selvittämättä tai selviävät vain osittain.

Lisätietoja

Tiina Ferm, Lainsäädäntöneuvos 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488352   Sähköpostiosoite: