Laillisuusvalvonta hallinnonalan virastoissa

Käytännön toiminnan ja laillisuusvalvonta-asioiden käsittelyn painopiste on hallinnonalan virastoissa.

Sisäministeriössä käsitellään alaista hallintoa koskevia yksittäisiä hallintokanteluita vain erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy voi olla asian luonteesta johtuen esimerkiksi kantelun kohteena olevan virkamiehen virka-asema, esteellisyys, viranomaistoimintaan liittyvät rakenteelliset syyt, toimialaohjauksen tarve tai lainsäädännölliset kysymykset.

Poliisihallitus

Poliisihallituksessa laillisuusvalvonta kuuluu poliisihallituksen esikunnan vastuualueeseen. Poliisin verkkosivuilla on tietoa poliisintoiminnasta kantelemisesta sekä menettelystä poliisin tekemäksi epäillyissä rikoksissa. Poliisin verkkosivuilla on myös sähköinen palautelomake.

Poliisin toiminnasta kanteleminen
Palautelomake | Poliishallitus
Yhteystiedot | Poliisihallitus

Suojelupoliisi

Suojelupoliisin laillisuusvalvonnan ohjauksesta vastaa strategista toimintaa johtava apulaispäällikkö ja laillisuusvalvonnan käytännön järjestämisestä tehtävään määrätty lakimies. Toiminnasta kantelemiseksi sekä yleisen palautteen antamiseksi pyydetään olemaan yhteydessä suojelupoliisin virkapostiin, mistä asia välitetään edelleen oikealle taholle.

Yhteystiedot | Suojelupoliisi

Rajavartiolaitos

Laillisuusvalvonnasta Rajavartiolaitoksessa vastaavat Rajavartiolaitoksen esikunta ja esikunnan oikeudellinen osasto.

Palautelomake | Rajavartiolaitos
Yhteystiedot | Rajavartiolaitos

Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvontayksikkö toimii suoraan hätäkeskuslaitoksen johtajan alaisuudessa.

Hätäkeskuslaitokselle on mahdollista antaa yleistä palautetta tai palautetta yksittäisestä hätäilmoituksesta sähköisesti. Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilla on myös tietoa ja ohjeita hallintokantelun tekemisestä.

Hallintokantelun tekeminen
Palautelomake | Hätäkeskuslaitos
Yhteystiedot | Hätäkeskuslaitos

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirastossa oikeus- ja maatietoyksikön oikeuspalvelu koordinoi laillisuusvalvontaa.

Palautelomake | Maahanmuuttovirasto
Yhteystiedot | Maahanmuuttovirasto