Rahapelilainsäädännöllä ehkäistään rahapelihaittoja

Rahapelejä toimeenpanee Suomessa valtion omistama rahapeliyhtiö Veikkaus Oy. Rahapelejä on Suomessa toimeenpantu yksinoikeudella jo yli 70 vuotta. Fintoto Oy:n, Ray:n ja Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnat yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi vuoden 2017 alusta.

Yksinoikeusjärjestelmä on katsottu olevan paras keino vähentää rahapelaamisen taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ja  estää rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset.

Rahapeleistä kertyvät tuotot käytetään yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen eli urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin, hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. 

Arpajaislaki säätelee pelaamista

Suomessa rahapelaamista sääntelee arpajaislaki. Arpajaislain tarkoituksena on

  • rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaaminen
  • väärinkäytöksien ja rikoksien estäminen
  • pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen.

Sisäministeriö vahvistaa rahapelien pelisäännöt asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säännellään puolestaan muun muassa pelaajille maksettavista voitto-osuuksista, voittojen pyöristämisestä, raha-automaattien, erityisautomaattien, kasinopelien ja erityisten pelisalien enimmäismääristä sekä pelikasinoiden lukumäärästä, sijaintipaikoista ja aukioloajoista.

Rahapelien toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta vastaa Poliisihallitus.

Pelaaminen edellyttää täysi-ikäisyyttä

Rahapelejä ei myydä alaikäisille eikä velaksi. Alaikäisten suojelemiseksi pelihaitoilta arpajaislaissa on rahapelien yleinen 18 vuoden alaikäraja. Sisäministeriön asetuksella säädetään verkossa pelattavia rahapelejä koskevista pelaamisen hallintaan liittyvistä rajoituksista. 

Pelaajat voivat itse asettaa itselleen pelaamisrajoituksia. Lisäksi Veikkaus Oy voi asettaa pelaamisrajoituksia.

Verkossa välitettävissä rahapeleissä pelaajan henkilöllisyys  on todennettava hänen asuinpaikkansa ja täysi-ikäisyytensä varmistamiseksi. Vuodesta 2021 lukien myös hajasijoitetuilla raha-automaateilla pelaaminen edellyttää pelaajan tunnistautumista. Pelaajien tunnistamiseksi Veikkaus Oy edellyttää rekisteröitymistä pelaajaksi. Pakollinen tunnistautuminen on tarkoitus arpajaislain uudistamisen myötä laajentaa jatkossa kaikkiin Veikkaus Oy:n rahapeleihin. 

Veikkaus Oy:n lisäksi ikärajavalvonta kuuluu asiamiesten ja raha-automaattien käyttöä varten tilan luovuttaneiden, kuten esimerkiksi elintarvikeliikkeiden ja kioskien tehtäviin. Ikärajavalvonnan laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Rahapelien markkinoinnissa rajoituksia

Rahapelien markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin, eikä sillä saa luoda runsaalle pelaamiselle myönteistä mielikuvaa. Veikkaus Oy saa markkinoida yhtiötä ja rahapelejä, jos se tapahtuu vastuullisella tavalla ja tarkoituksessa suunnata rahapelikysyntää arpajaislailla säänneltyyn Veikkaus Oy:n pelitarjontaan.

Erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien, kuten esimerkiksi raha-automaatti-, kasino- ja vedontyöntipelien markkinointi on kiellettyä muualla kuin erityisissä pelisaleissa, pelikasinoissa ja raviradoilla, joihin pelit tai niiden myyntipiste on sijoitettu. Markkinointikiellosta huolimatta erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien osaltakin on sallittua antaa tietoa pelikohteista, pelipaikoista, peliehdoista, pelimaksuista, voittojen todennäköisyydestä ja voitoista.

Muiden kuin Veikkaus Oy:n rahapelien markkinointi on kielletty.

Lisätietoja

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586  


Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573