Rahapelilainsäädännöllä ehkäistään rahapelihaittoja

Rahapelejä toimeenpanee Suomessa valtion omistama rahapeliyhtiö Veikkaus Oy. Rahapelejä on Suomessa toimeenpantu yksinoikeudella jo yli 70 vuotta. Fintoto Oy:n, Ray:n ja Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnat yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi vuoden 2017 alusta.

Yksinoikeusjärjestelmä on paras tapa estää rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset ja vähentää rahapelaamisen sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Rahapeleistä kertyvät tuotot käytetään yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen eli urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin, hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Rahapelien vuosittainen tuotto on noin 1,1 miljardia euroa.

Arpajaislaki säätelee pelaamista

Suomessa rahapelaamista sääntelee arpajaislaki. Arpajaislain tarkoituksena on rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaaminen, väärinkäytöksien ja rikoksien estäminen sekä pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentäminen.

Sisäministeriö vahvistaa rahapelien pelisäännöt asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säännellään puolestaan muun muassa pelaajille maksettavista voitto-osuuksista, voittojen pyöristämisestä, raha-automaattien, erityisautomaattien, kasinopelien ja erityisten pelisalien enimmäismääristä sekä pelikasinoiden lukumäärästä, sijaintipaikoista ja aukioloajoista.

Rahapelien toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta vastaa Poliisihallitus.

Arpajaislain uudistamista selvitetään

Sisäministeriössä on käynnistynyt arpajaislain uudistamista koskeva hanke tammikuussa 2020. Hankkeen tavoitteena on mm. selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi.

Pelaaminen edellyttää täysi-ikäisyyttä

Rahapelejä ei myydä alaikäisille eikä velaksi. Alaikäisten suojelemiseksi pelihaitoilta arpajaislaissa on rahapelien yleinen 18 vuoden alaikäraja. Pelaajat voivat itse asettaa itselleen pelaamisrajoituksia. Myös Veikkaus Oy ja viranomaiset voivat asettaa pelaamisrajoituksia.

Verkossa välitettävissä rahapeleissä pelaajan henkilöllisyys ja hänen asuinpaikkansa on todennettava pelaajan täysi-ikäisyyden varmistamiseksi. Pelaajien tunnistamiseksi Veikkaus Oy edellyttää rekisteröitymistä pelaajaksi.

Rahapeliyhtiön lisäksi ikärajavalvonta kuuluu asiamiesten ja raha-automaattien käyttöä varten tilan luovuttaneiden, kuten esimerkiksi elintarvikeliikkeiden ja kioskien tehtäviin. Ikärajavalvonnan laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen kaikkien osalta.

Rahapelien markkinoinnissa rajoituksia

Rahapelien markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin, eikä sillä saa luoda runsaalle pelaamiselle myönteistä mielikuvaa. Rahapelejä yksinoikeudella toimeenpaneva Veikkaus Oy saa markkinoida rahapelejä ja itseään, jos se tapahtuu vastuullisella tavalla ja tarkoituksessa suunnata kysyntää Suomessa luvallisiin peleihin.

Erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien, kuten esimerkiksi vedonlyöntipelien ja raha-automaattipelien markkinointi on kiellettyä muualla kuin erityisissä pelisaleissa, pelikasinoissa ja raviradoilla. Markkinointikiellosta huolimatta erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien osaltakin on sallittua antaa tietoa pelikohteista, pelipaikoista, peliehdoista, pelimaksuista, voittojen todennäköisyydestä ja voitoista.

Lisätietoja

Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573  


Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586