Rajavartiolaitos ylläpitää rajaturvallisuutta

Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa. Rajavartiolaitoksen ydintehtäviä ovat mm.:

  • rajojen valvonta maarajoilla ja merialueella
  • henkilöliikenteen rajatarkastukset rajanylityspaikoilla maarajalla, satamissa ja lentoasemilla
  • meripelastus.

Toiminnan tavoitteena on rajaturvallisuuden ylläpitäminen Suomen rajoilla.

Rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyötä useiden eri viranomaisten kanssa. 

Rajavartiolaitos osallistuu valtakunnan puolustamiseen. Partiointi maastorajalla ja merialueella on samalla alueellisen koskemattomuuden valvontaa. Rajavartiolaitos myös kouluttaa asevelvollisia, sekä vapaaehtoisesti asepalvelusta suorittavia naisia, ja ylläpitää kriisi- ja puolustusvalmiutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

Rajavartiolaitoksen toiminnassa yhdistyvät Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus.

Kansainvälinen yhteistyö on tiivistä

Kansainvälinen yhteistoiminta ja yhteydenpito esimerkiksi naapurimaiden, EU:n jäsenmaiden, Schengen-maiden sekä EU-jäsenyyttä hakevien maiden rajavartioviranomaisten kanssa on jatkuvaa.

Rajavartiolaitos vastaa yhteistyöstä Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.  Merelliset ja arktiset yhteistoimintafoorumit ovat myös osa Rajavartiolaitoksen kansainvälistä toimintaa.

Lisätietoja

Rajaturvallisuusasiantuntija Jorma Turunen, p. 0295 421 170, [email protected]