Rajavartiolaitos ylläpitää rajaturvallisuutta

Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat

  • rajojen valvonta maarajoilla ja merialueella
  • henkilöliikenteen rajatarkastukset rajanylityspaikoilla maarajalla, satamissa ja lentoasemilla
  • pelastustoiminta erityisesti merellä.

Toiminnan tavoitteena on rauhallisten olojen säilyttäminen Suomen rajoilla.

Rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyötä Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusviraston, Puolustusvoimien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitos hoitaa Suomen puolustamista yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa. Partiointi maastorajalla ja merialueella on samalla alueellisen koskemattomuuden valvontaa. Rajavartiolaitos myös kouluttaa asevelvollisia ja ylläpitää kriisi- ja puolustusvalmiutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rajavartiolaitoksen toiminnassa yhdistyvät luontevasti Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus.

Kansainvälinen yhteistyö on tiivistä

Kansainvälinen yhteistoiminta ja yhteydenpito esimerkiksi naapurimaiden, EU:n jäsenmaiden, Schengen-maiden sekä EU-jäsenyyttä hakevien maiden rajavartioviranomaisten kanssa on jatkuvaa. Tärkeä kansainvälinen yhteistyökumppani on EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Merelliset ja arktiset yhteistoimintafoorumit ovat myös osa Rajavartiolaitoksen kansainvälistä toimintaa.

Lisätietoja

Apulaisosastopäällikkö Kimmo Elomaa, p. 0295 421 104, kimmo.elomaa@raja.fi