Rajavartiolaitos ylläpitää rajaturvallisuutta

Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat

  • rajojen valvonta maarajoilla ja merialueella
  • henkilöliikenteen rajatarkastukset rajanylityspaikoilla maarajalla, satamissa ja lentoasemilla
  • pelastustoiminta erityisesti merellä.

Toiminnan tavoitteena on rauhallisten olojen säilyttäminen Suomen rajoilla.

Rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyötä Väyläviraston, Liikenne- ja viestintäviraston, Puolustusvoimien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitos hoitaa Suomen puolustamista yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa. Partiointi maastorajalla ja merialueella on samalla alueellisen koskemattomuuden valvontaa. Rajavartiolaitos myös kouluttaa asevelvollisia ja ylläpitää kriisi- ja puolustusvalmiutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rajavartiolaitoksen toiminnassa yhdistyvät luontevasti Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus.

Kansainvälinen yhteistyö on tiivistä

Kansainvälinen yhteistoiminta ja yhteydenpito esimerkiksi naapurimaiden, EU:n jäsenmaiden, Schengen-maiden sekä EU-jäsenyyttä hakevien maiden rajavartioviranomaisten kanssa on jatkuvaa. Tärkeä kansainvälinen yhteistyökumppani on EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Merelliset ja arktiset yhteistoimintafoorumit ovat myös osa Rajavartiolaitoksen kansainvälistä toimintaa.

Lisätietoja

Rajaturvallisuusasiantuntija Heikki Ojala, p. 0295 421 177, [email protected]