Poliisin toimialan lait ja asetukset

Poliisin tehtävät ja toimivaltuudet on määritelty pääasiassa sisäministeriön ja oikeusministeriön valmisteluvastuulla olevissa laeissa. Sisäministeriö vastaa poliisilain ja sen nojalla annettavien asetusten valmistelusta, oikeusministeriö pakkokeino- ja esitutkintalaeista.

Poliisin hallintoa koskevat säädökset sisältyvät poliisin hallinnosta annettuun lakiin ja asetukseen. Poliisikoulutusta koskevat säännökset sisältyvät lakiin ja valtioneuvoston asetukseen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Tälle sivulle on koottu sisäministeriön valmisteluvastuulla olevia lakeja ja asetuksia. Lakien ja asetusten lisäksi poliisin toimialaa sääntelevät lukuisat ohjeet ja määräykset.

Aihepiirit: Poliisitoiminta sekä yleinen järjestys ja turvallisuus | Poliisin hallinto ja poliisikoulutus | Passi- ja henkilökorttiasiat sekä poliisin maksut | Arpajaiset, rahapelit ja rahankeräys | Ampuma-aseet | Siviilitiedustelu | Yksityinen turvallisuusala | Pysäköinninvalvonta

Poliisitoiminta sekä yleinen järjestys ja turvallisuus

Poliisin hallinto ja poliisikoulutus

Passi ja henkilökorttiasiat sekä poliisin maksut

Arpajaiset, rahapelit ja rahankeräys 

Ampuma-aseet

Siviilitiedustelu

Yksityinen turvallisuusala

Pysäköinninvalvonta

Laki pysäköinninvalvonnasta 727/2011 kuuluu oikeusministeriön valmisteluvastuulle.

Muut