Ulkosuomalaisia yhdistää suomalainen identiteetti

Ulkosuomalainen on Suomen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää oleva henkilö. Ulkosuomalaisia arvioidaan olevan maailmalla lähes 2 miljoonaa, ja ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia on noin 300 000. Eniten suomalaiset muuttavat Ruotsiin, Britanniaan, Saksaan, USA:han ja Espanjaan.

Tärkeitä asioita ulkosuomalaisten kannalta ovat muun muassa

  • kansalaisuusasiat ja kansalaispalvelut
  • äänestäminen sekä muut vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet
  • Suomi-koulut
  • suomen kielen ja kulttuurin ylläpitäminen maailmalla
  • paluun tukeminen erityisesti työllisyysasioissa
  • asiantuntijuuden tarjoaminen suomalaisyritysten käyttöön asuinmaassa.

Ulkosuomalaisparlamentti toimii linkkinä valtionhallinnon ja ulkosuomalaisten välillä

Sisäministeriöllä on valtionhallinnossa ulkosuomalaisten asioita koordinoiva rooli. Linkkinä valtionhallinnon ja ulkosuomalaisten välillä toimii ulkosuomalaisparlamentti, joka kokoaa muutaman vuoden välein ulkosuomalaisten esitykset ja toiveet Suomen valtiovallalle.

Ulkosuomalaisparlamentti on osa Suomi-Seura ry:tä, joka edistää maailmalla asuvien suomalaisten asioita. Suomi-Seura ry on toiminut ulkosuomalaisten yhdyssiteenä Suomeen jo yli 90 vuotta.

Ulkosuomalaisuus on muutostilassa

Koko 2010-luvun Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto on ollut miinuksella: ulkomaille on lähtenyt enemmän Suomen kansalaisia kuin Suomeen on tullut takaisin. Vuosi 2020 teki kuitenkin merkittävän poikkeuksen. Erityisesti koronapandemia ja Britannian ero EU:sta ovat lisänneet kiinnostusta paluumuuttoa kohtaan.

Ulkosuomalaisuus on ilmiönä muuttumassa. Fyysisellä sijainnilla ei ole työnteon kannalta enää niin suurta merkitystä kuin aiemmin. Yhä yleisempää on asuminen ja työn tekeminen kahdessa tai useammassa maassa. Ulkomaille muuttaminen voi olla myös tilapäistä.

Sisäministeriö koordinoi strategiatyötä

Sisäministeriö koordinoi ulkosuomalaisstrategian valmistelua. Strategia tehdään viideksi vuodeksi, ja sen valmistelussa ovat mukana myös muut ministeriöt, Suomi-Seura ry ja Siirtolaisuusinstituutti. Strategia vuosille 2022–2026 valmistuu joulukuussa 2021.

Ulkosuomalaisstrategialla pyritään vahvistamaan ulkosuomalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja helpottamaan palaamisesta kiinnostuneiden kansalaisten asettumista Suomeen.

Ulkosuomalaisstrategia 2022–2026

Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoja