Ulkosuomalaiset ovat ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia

Ulkosuomalainen on Suomen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää oleva henkilö. Ulkosuomalaisia on maailmalla yli 1,6 miljoonaa. Suurin osa heistä asuu Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia on noin 300 000.

Nykypäivänä ulkosuomalaisia yhdistävä piirre on lähinnä tietoisuus suomalaisesta taustasta ja juurista sekä pyrkimys suomalaisen identiteetin säilyttämiseen sekä tarve pitää yllä yhteyksiä Suomeen.

Suurin osa Suomeen muuttaneista ulkosuomalaisista tulee Euroopan unionin alueelta. Myös valtaosa Suomesta lähtevistä muuttaa EU:n alueelle.

Ulkosuomalaisparlamentti toimii linkkinä valtiovallan ja ulkosuomalaisten välillä

Sisäministeriö koordinoi ulkosuomalaispoliittisen ohjelman valmistelua. Ohjelma tehdään viideksi vuodeksi, ja sen valmistelussa ovat mukana myös muut ministeriöt, Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti.

Suomi-Seura ry on toiminut ulkosuomalaisten yhdyssiteenä Suomeen jo yli 90 vuotta. Se toimii myös ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Ulkosuomalaisparlamentti kokoaa muutaman vuoden välein ulkosuomalaisten esitykset ja toiveet Suomen valtiovallalle.