Ulkosuomalaisia yhdistää suomalainen identiteetti

Ulkosuomalainen on Suomen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää oleva henkilö. Suomen kansalaisia asuu maan ulkopuolella noin 300 000, ja joidenkin arvioiden perusteella suomalaista syntyperää olevia henkilöitä on maailmalla jopa 1,6–2 miljoonaa. Eniten suomalaiset muuttavat Ruotsiin, Britanniaan, Saksaan, USA:han ja Espanjaan.

Tärkeitä asioita ulkosuomalaisten kannalta ovat muun muassa

  • kansalaisuusasiat ja kansalaispalvelut
  • äänestäminen sekä muut vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet
  • Suomi-koulut
  • suomen kielen ja kulttuurin ylläpitäminen maailmalla
  • paluun tukeminen erityisesti työllisyysasioissa
  • asiantuntijuuden tarjoaminen suomalaisyritysten käyttöön asuinmaassa.

Ulkosuomalaisparlamentti toimii linkkinä valtionhallinnon ja ulkosuomalaisten välillä

Sisäministeriöllä on valtionhallinnossa ulkosuomalaisten asioita koordinoiva rooli. Linkkinä valtionhallinnon ja ulkosuomalaisten välillä toimii ulkosuomalaisparlamentti, joka kokoaa muutaman vuoden välein ulkosuomalaisten esitykset ja toiveet Suomen valtiovallalle.

Ulkosuomalaisparlamentti on osa Suomi-Seura ry:tä, joka edistää maailmalla asuvien suomalaisten asioita. Suomi-Seura ry on toiminut ulkosuomalaisten yhdyssiteenä Suomeen jo yli 90 vuotta.

Ulkosuomalaisuus on muutostilassa

Koko 2010-luvun Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto on ollut miinuksella: ulkomaille on lähtenyt enemmän Suomen kansalaisia kuin Suomeen on tullut takaisin. Vuosi 2020 teki kuitenkin merkittävän poikkeuksen. Erityisesti koronapandemia ja Britannian ero EU:sta ovat lisänneet kiinnostusta paluumuuttoa kohtaan.

Ulkosuomalaisuus on ilmiönä muuttumassa. Fyysisellä sijainnilla ei ole työnteon kannalta enää niin suurta merkitystä kuin aiemmin. Yhä yleisempää on asuminen ja työn tekeminen kahdessa tai useammassa maassa. Ulkomaille muuttaminen voi olla myös tilapäistä.

Ulkosuomalaisstrategialla vastataan ulkomailla asuvien suomalaisten tarpeisiin

Sisäministeriö on julkaissut ulkosuomalaisstrategian vuosille 2022–2026. Sillä halutaan vahvistaa ulkosuomalaisten yhteyksiä suomalaiseen yhteiskuntaan: tarkoitus on, että Suomi pystyy entistä paremmin palvelemaan kansalaisiaan ajasta ja paikasta riippumatta ja tukemaan suomalaista identiteettiä ja kulttuuria ulkomailla. Toisaalta strategialla pyritään myös sujuvoittamaan halukkaiden paluuta Suomeen.

Strategiassa on asetettu tavoitteita ja toimia, joilla halutaan vastata ulkosuomalaisten palvelutarpeisiin ja hyödyntää entistä paremmin ulkosuomalaisten omaa osaamista. Toimeenpanoa seurataan valtionhallinnon ulkosuomalaisasioiden työryhmässä.

Ulkosuomalaisstrategia on jatkoa kolmelle aiemmalle ulkosuomalaispoliittiselle ohjelmalle. Se valmisteltiin poikkihallinnollisessa työryhmässä, jonka työhön osallistuivat myös Suomi-Seura ry sekä Siirtolaisuusinstituutti. Valmistelussa kuultiin laajasti ulkosuomalaisia ja ulkosuomalaistoimijoita.

Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoja

Eveliina Junikka, Suunnittelija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Kansainvälinen suojelu ja varautuminen Puhelin:0295488614   Sähköpostiosoite: