Kenet voidaan palauttaa ja miten?

Suomesta palautetaan ihmisiä, joilla ei ole edellytyksiä lailliseen oleskeluun Suomessa. Tämä tarkoittaa muun muassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä tai rikosten perusteella käännytys- tai karkottamispäätöksen saaneita.

Valtaosa palautuksista toteutetaan normaaleilla reittilennoilla. Suomessa palautuksista vastaa poliisi.

Palautuskielto määrää, että ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Palautuskiellon noudattaminen ja viranomaisten päätösten oikeellisuus varmistetaan ensisijaisesti siten, että palautuspäätöksen saaneella on mahdollisuus valittaa Maahanmuuttoviraston päätöksestä hallintotuomioistuimeen. Sen jälkeen hänellä on pääsääntöisesti oikeus odottaa päätöstä valitukseensa Suomessa.

Päätöksen täytäntöönpanovaiheessa poliisi varmistaa palautuskiellon noudattamisen tarkistamalla tilanteen mahdollisten olosuhdemuutosten tai muiden uusien perusteiden varalta. Poliisin ohjeistuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota tiiviiseen yhteistyöhön ja selkeisiin toimintaprosesseihin hallintotuomioistuinten ja Migrin kanssa.

Lisätietoja

Niina Lääperi, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Paluuyksikkö Puhelin:0295488580   Sähköpostiosoite:


Joni Länsivuori, Poliisitarkastaja 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488582   Sähköpostiosoite: