Palautussopimukset

Takaisinottosopimuksia eli niin kutsuttuja palautussopimuksia on kahdenlaisia: Euroopan unionin takaisinottosopimuksia ja kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia.

Lisäksi on olemassa muita takaisinottoa koskevia sopimuksia ja yhteisymmärryspöytäkirjoja.

EU:n takaisinottosopimukset

EU voi perustamissopimuksensa nojalla tehdä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sopimuksia, jotka koskevat näiden maiden kansalaisten palauttamista unionin alueelta koti- tai lähtömaihinsa. Nämä EU:n tekemät takaisinottosopimukset kattavat kaikki jäsenmaat, jolloin erillisiä kahdenvälisiä sopimuksia ei tarvita.

Jäsenmailla on mahdollisuus EU:n takaisinottosopimusten puitteissa laatia tarkempi kahdenvälinen täytäntöönpanopöytäkirja. Tällaisen Suomi on tehnyt ainoastaan Venäjän kanssa vuonna 2013.

Tällä hetkellä EU:lla on voimassa oleva takaisinottosopimus seuraavien valtioiden ja itsehallintoalueiden kanssa:

 • Albania (2006)
 • Armenia (2014)
 • Azerbaidžan (2014)
 • Bosnia-Hertsegovina (2008)
 • Georgia (2011)
 • Hongkong (2004)
 • Kap Verde (2014)
 • Macao (2004)
 • Moldova (2008)
 • Montenegro (2008)
 • Pakistan (2010)
 • Pohjois-Makedonia (2008)
 • Serbia (2008)
 • Sri Lanka (2005)
 • Turkki (2014)
 • Ukraina (2008)
 • Valko-Venäjä (2020)
 • Venäjä (2007).

Euroopan unionin neuvosto on antanut komissiolle valtuuden neuvotella takaisinottosopimuksista myös seuraavien valtioiden kanssa:

 • Algeria (2002)
 • Jordania (2015)
 • Kiina (2002)
 • Marokko (2000)
 • Nigeria (2016)
 • Tunisia (2014).

Näiden maiden osalta neuvotteluprosessi ei ole toistaiseksi edennyt takaisinottosopimukseen saakka.

Kahdenväliset takaisinottosopimukset

EU-sopimusten lisäksi Suomella on kahdenvälinen takaisinottosopimus seuraavien valtioiden kanssa:

 • Bulgaria (1998)
 • Kosovo (2013)
 • Latvia (1997
 • Liettua (1997)
 • Romania (2001)
 • Sveitsi (2010)
 • Viro (1996).

Kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia on yhä mahdollista solmia niiden maiden kanssa, joiden kanssa komissio ei neuvottele EU:n tasoisesta takaisinottosopimuksesta.

Muut takaisinottoa koskevat sopimukset ja pöytäkirjat

Suomi neuvottelee palautuksia koskevista yhteistyöpöytäkirjoista Irakin ja Somalian kanssa.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt Somalimaan (ei Somalian) kanssa vapaaehtoista paluuta koskevan yhteistyöpöytäkirjan vuonna 2012.

Lisätietoja

Niina Lääperi, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Paluuyksikkö Puhelin:0295488580   Sähköpostiosoite: